W dniu 31 sierpnia 2011 roku w Warszawie odbył się warsztat ekspercki, z udziałem Izabeli Dyakowskiej – eksperta bGOOD Consulting, oganizowany w ramach projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR”. Organizatorem tego wydarzenia była Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w partnerstwie z firmą Deloitte.

Na warsztacie pod lupę grono ekspertów wzięło szczególnie trzy grupy interesariuszy: otoczenie społeczne, pracowników i klientów. Wspólnie, w wąskiej grupie ekspertów i praktyków z dużym doświadczeniem w obszarze CSR wypracowaliśmy propozycje optymalnych form dialogu prowadzonego z różnymi grupami interesariuszy. Efektem tego spotkania będzie opublikowany wkrótce Raport nt. błędów, ograniczeń, oraz optymalnych sposobów komunikacji z  interesariuszami w Polsce.

Projekt ten, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął się w maju 2011 i  jest kontynuacją projektu „Promocja  standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach”, który był realizowany w latach 2009-2010 razem z KK NSZZ Solidaność oraz firmą Deloitte. Rok temu celem było opracowanie narzędzi, które miały pomóc firmom w samodzielnym przeprowadzaniu procesu planowania, realizacji i oceny działań społecznie odpowiedzialnych. Rezultatem prac stała się publikacja narzędzi uwzględniających polskie realia – Metodyki oceny Dobrej  Praktyki CSR oraz Modelu Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa.

W tym roku w działaniach PKPP Lewiatan skupia się na promocji dialogu społecznego jako kluczowego elementu w budowie strategii społecznej odpowiedzialności. Dzięki zaangażowaniu wielu ekspertów z bogatym doświadczeniem planujemy opracowanie kompleksowego narzędzia, za pomocą którego firmy będą mogły w prosty sposób dokonać identyfikacji i mapowania interesariuszy oraz określać najbardziej optymalne  formy dialogu z każdą z grup.

Autorka wpisu