Współpraca

izabeladyakowska.pl

Obszary mojego wpływu

Kultura. Reputacja. Marka.

Wartości korporacyjne

czyli motywacja i integracja

Wartości korporacyjne są kluczowe dla kultury organizacyjnej, tożsamości marki i aspiracji pracodawcy, a tym samym przewagi konkurencyjnej biznesu. To one uosabiają duszę firmy, w której podmiotem wszystkich działań są ludzie.  

Misja i wizja

czyli reputacja i zaufanie

Reputacja organizacji jest wskaźnikiem zaufania klientów, pracowników, dostawów do organizacji. Jej podstawą jest autentyczna misja i wizja adekwatna do celów i potrzeb społecznych, a także zdolność i gotowość biznesu do sprostania ich oczekiwaniom oraz dostarczania im wartości. 

Wartości marki

czyli udział w rynku

Wyróżniająca się marka w otoczeniu jest ważnym aktywem firmy i zajmuje uprzywilejowane miejsce w umyśle konsumenta. O jej wartości świadczy spójne społeczne zaangażowanie i tym samym akceptacja społeczna oparta na długoterminowych, autentycznych relacjach. 

Obszary współpracy

Możliwości jest wiele

Komunikacja

Wsparcie dialogu z interesariuszami jest jedną z odpowiedzi firm na niestabilność gospodarki, zmiany i oczekiwania społeczne. Pomaga w budowie kapitału wartości i relacji oraz wspiera zarządzanie talentami. Komunikujmy razem to, co ważne!

Edukacja

Edukacja potrzebuje zmiany. Uczmy się razem w działaniu, w sytuacjach pomagania. Przekraczajmy granice przyzwyczajeń i egoizmu, poznawajmy swoją różnorodność i talenty, rozwijajmy kompetencje społeczne, postawy kreatywne i prospołeczne dla wspólnego dobra, z wizją lepszej przyszłości.

Integracja

Integracja w sytuacjach pomagania, bez presji na wynik, z otwartością na innych, tu i teraz, relacje i współpracę oraz swój potencjał ma sens. Jest integralnym elementem integracji społecznej, a tym samym pokonywania granic i odkrywania innowacji na styku różnych kultur i społeczności.

Wolontariat pracowniczy

Aktywność społeczna pracowników uzupełnia i ubogaca działalność ich biznesu, podnosi jakość i wartość marki. To najlepsza rekomendacja, jeśli jest oparta na dobrowolności i nie mylona z tanim marketingiem czy sponsoringiem. Razem możemy budować lokalne partnerstwa, kształtować dobre relacje i komunikację, uwalniać i integrować talenty przy wsparciu pracodawcy. To oddolne umacnianie jakości i wartości tego, co ważne.
Program wolontariatu pracowniczego jest najlepszą wizytówką dobrego, odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, jeśli stwarza swoim pracownikom przestrzeń do rozwoju, nieformalnej komunikacji, integracji, czy proaktywności, bez presji na wyniki, ponad ocenami pracowniczymi, etycznie i mądrze.

 

Projekty społeczne

Projekty społeczne na styku sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych są dzisiaj niezbędnym elementem integrującym ludzi wokół wartości, w oparciu o zaufanie i współpracę. To najlepsze narzędzie rozwoju i wzrostu w działaniu, w sytuacjach pomagania i współdzielenia na zasadzie wygrana-wygrany. To trening bycia lepszym człowiekiem, pracownikiem, pracodawcą, organizacją. 

 

Marka pracodawcy

Bądź odpowiedzialnym pracodawcą. Kreatywnie rozwijaj swoją politykę w kierunku wdrażania rozwiązań niestandardowych, które pozytywnie wpłyną na zaangażowanie i motywację Twoich ludzi. Stwórzmy razem przestrzeń dla rozwoju, dla kariery, dla komunikacji i przyjaznej atmosfery pracy, którym sprzyjają w sposób naturalny dobrowolne społeczne aktywności wspierane przez pracodawcę. Propagujmy najlepsze praktywki łączenia przyjemnego z pożytecznym w naszych społecznościach, których jesteśmy częścią.

Kampanie społeczne

Podejmujmy wyzwania propagowania swojego biznesu w sposób odpowiedzialny, służący również interesowi publicznemu. Zadbajmy tu o pierwiastek edukacji, o zwiększanie świadomości na temat ważnych kwestii społecznych w celu zmiany postaw i zachowań oraz stymulowania pozytywnych zmian społecznych wokół marki dojrzałej społecznie.

Innowacje społeczne

Innowacje społeczne są dzisaj kartą przetargową biznesu, który empatycznie podąża za potrzebami i możliwościami swoich klientów. Nie istnieją one bez kontekstu społecznego, bez znajomości swojego środowiska, w dystansie do innego świata. Mamy wspólny cel – polepszenie jakości życia osób, społeczności.
Otwierajmy się na nowe w sytuacjach pomagania!

Konsultacje

Projektowanie

Realizacje

Zróbmy to razem

Zapraszam do wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy to delikatny temat. Zróbmy to razem, aby tego nie popsuć na wejściu, nie spalić w trakcie, nie zniechęcić, nie nadużyć. Można mieć wszystko. Warto mieć, to co najważniejsze. Zapraszam do przygody z wolontariatem na serio. Dołączam mój mini warsztat o wolontariacie pracowniczy & CSR na serio, moje wsparcie organizacyjne, trenersko-afiliacyjne i komunikacyjne. Do dzieła!

Zgłoś swoją potrzebę

na wsparcie wolontariackie w Twojej organizacji

Gdziekolwiek jesteś, napisz co może zrobić z Twoją i dla Twojej organizacji w ciągu jednego dnia grupa kilkunastu osób. Mamy dużo pozytywnej energii, pasje, kompetencje i wsparcie organizacyjne i finansowe pracodawcy.wszystkich działań są ludzie.  

Dla organizacji pozarządowych

Razem łatwiej!

Zgłoś swój potencjał

do wsparcia potrzebujących organizacji

Gdziekolwiek jesteś, a chcesz uruchomić najmniejszą społeczną inicjatywę czy program wolontariatu pracowniczego, jesteś we właściwym miejscu. Nie zwlekaj. Pytaj. Proponuj. Pomogę tego nie zepsuć.

Dla biznesu

Razem lepiej!

Zgłoś swoje zasoby

na wsparcie innych w działaniu i współpracy

Dysponujesz produktami, usługami, któe mogą zasilić nas w pomaganiu, napisz. Liczy się każda farba, koszulka, kredka i co tam jeszcze. Zróbmy to razem. Multiplikujmy pozytywną energię dla innych i z innymi. 

Dla darczyńców

Razem skuteczniej!

Dlaczego ze mną

Kilka pretekstów

Jest wiele powodów do nawiązania kontaktu i współpracy. Mogę dać Ci kilka. 

 • Pozycja eksperta i merytorycznego lidera wolontariatu pracowniczego & CSR.
 • Współtwórczyni wolontariatu i wolontariatu pracowniczego w Polsce.
 • Unikalne doświadczenie na styku trzech sektorów.
 • Architekt społecznych rozwiązań sytemowych.
 • Znajomość najlepszych procesów i modeli społecznego zaangażowania biznesu.
 • Sprawdzone, autorskie know-how wolontariatu pracowniczego na serio.
 • Trendsetterka wartościowych marek, projektów, wydarzeń.
 • Kompetencje lidera i trenera działającego w tle.
 • Kreatywność rozwiązań odpowiedzialnych społecznie.
 • Praca na wartościach, relacjach i talentach.
 • Inspirująca i angażująca aktywność w social media.
 • Zaraźliwa pasja pomagania.
 • Rekomendacja dla organizacji i jej pracowników.

Zapraszam do współpracy

Idealni kandydaci

Chcesz przekonać się, że jesteś najlepszym kandydatem do współpracy? Tacy kandydaci są poszukiwani. Rekrutuję! 

 • Odpowiedzialny społecznie, czyli od podstaw.
 • Dbający o employer branding na serio. Kiedy marka dobrego pracodawcy jest odzwierciedlaniem marki osobistej pracowników.
 • Budujący kulturę organizacyjną na filarach wartości.
 • Uznaje kontekst społeczny jako warunek konieczny sukcesu organizacji i innowacji, które budują przewagę konkurencyjną.
 • Docenia swoich pracowników i współpracowników i wie, że ludzie to talenty jeszcze nieodkryte, albo te, które warto rozwijać bez obaw.
 • Kompetencje społeczne, relacje oparte na zaufaniu i poczucie sprawstwa uznaje za priorytetowe w rozwoju organizacji, zgodnie z założeniami ekonomi współpracy i psychologii pozytywnej.
 • Ma świadomość najmniejszego pozytywnego wpływu jaki może wywrzeć na naszą globalną wioskę, dla wspólnego dobra, patrząc odpowiedzialnie w przyszłość.

Zapraszam do przygody z odpowiedzialnoscią społeczną na serio, z wolontariatem!

Bądź liderem zmian!

Nie przegap tej szansy.
To najlepszy moment na budowanie architektury społecznej w Twojej organizacji.

Interesuje Cię to, czym się zajmuję?

Zapraszam do kontaktu i współpracy!