Pomaganie i odpowiedzialność – nie na pokaz. Koronawirus weryfikuje.

Czego w czasach pandemii oczekujemy od biznesu? Jak pomagać z głową, kiedy wielu reaguje spontanicznie, nerwowo lub gubi się w niezwykłej sytuacji. O społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach zarazy rozmawia Karolina Markowska z pulshr.pl z Izabelą Dyakowską, prezeską Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego.
#wolontariatpracowniczy #CSR #sytuacjakryzysowa #pandemia #odpowiedzialność #zrównoważonyrozwójnaserio 

***

To, co się dzieje, to chyba dobry sprawdzian społecznej odpowiedzialności biznesu.

Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, autorka bloga “Zrównoważony rozwój na serio!” – Dajmy może sobie spokój z tymi sprawdzianami, które fundujemy sobie od przedszkola. To szczególny czas dla nas wszystkich – dla każdego z osobna, dla przedsiębiorców, pracodawców. Ogromne wyzwanie, nie tylko o znaczeniu biznesowym. Robimy, co każdy z nas może najlepiej.

Mamy duże oczekiwania i duże nadzieje związane z tym, co może zrobić dla nas duży biznes. To taki moment, kiedy warto się zatrzymać, zanim ruszymy z pomaganiem pełną parą, bo możemy sobie i innym po prostu zaszkodzić.

Po pierwsze: nie znamy dokładnie sytuacji, która zdarza się pierwszy raz, nie znamy „przeciwnika”. Nie znamy swoich reakcji, nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijała, ani co stanowi rzeczywistą pomoc, a za czym mogą iść szkodliwe konsekwencje…

Warto zrobić dwa, trzy kroki do tyłu i chwilę poczekać. I pamiętać, że to nie jest konkurs na bycie najlepszym, najbardziej pomysłowym, pierwszym. Tutaj potrzeba rozwagi, strategii, współpracy w porozumieniu z tymi, którzy znają od nas lepiej zagadnienie.

Prace nad społecznym zaangażowaniem w biznesach trwają, nie są marginalne, ale nie priorytetowe. To wszystko wymaga czasu. Wiemy dobrze, że pomaganie kosztem własnym nikomu nie służy, jest pułapką, przynosi efekt bumerangowy.

W wielu organizacjach inne kwestie wychodzą na pierwszy plan: wsparcie pracowników, ich rodzin, dzieci, również niepełnosprawnych, poradzenie sobie ze zmianą modelu pracy, z absencją pracowników, z bezpieczeństwem. To duże wyzwania, poważne przeobrażenia. Dlatego dzisiaj łatwiej i efektywniej jest pomóc finansowo, celując w obszary kluczowe dla ratowania życia i zdrowia. Przyjdzie za chwilę czas na wolontariat, świadomy, uważny, służący nam wszystkim.

Kiedy myślę, jak zaliczyć falstart w CSR, najszybciej do głowy (może dlatego, że to świeży temat) wpada mi Orlen i mocno skrytykowana początkowa cena wyprodukowanego przez nich płynu do dezynfekcji.

– To był strzał w kolano. Ta sytuacja pokazała, jak łatwo wpaść w pułapkę starych nawyków, które – miejmy nadzieję – zostaną zweryfikowane. Orlen otrzymał jednoznaczną informację zwrotną od konsumentów, jasny przekaz: nie możemy budować swoich organizacji i biznesu na potrzebach chwili, kosztem ludzi, którzy realnie potrzebują danej pomocy, liczą na uczciwe wsparcie. Dzisiaj “oni” znaczy “my”.

Niedopuszczalne są bowiem sytuacje, kiedy pod hasłem “pomagam” kryją się intencje biznesowe. Naturalne, że biznes odnosi korzyści, angażując się społecznie jak każdy z nas, ale cel nie uświęca środków. Ważne, aby wygrani byli wszyscy, bo w świadomym pomaganiu nie chodzi ani o poświęcenie, ani o używanie innych jako przedmiotu swoich działań.

Jestem przekonana, że jeśli dramatyczna sytuacja zakończy się dla nas łagodnie, to takie akcje ratunkowe nie będą dopuszczalne, a działania, raporty, programy CSR będą już tylko na serio! Że marka firmy społecznie odpowiedzialnej nie będzie kreacją, ale autentycznym nurtem życia każdej organizacji zatrudniającej ludzi, szansą na przewagę konkurencyjną opartą na zaufaniu i współpracy, na wspólnym świadomym wysiłku wynikającym z empatii.

Zapytam jeszcze o „tu i teraz”. Jak informować o tym, że pomagamy? Jak powinny robić to firmy?  Może czasami lepiej być cichym bohaterem.

– Do tej pory wielu akcjom społecznym przyświecał często imperatyw kategoryczny – przełożenie na zyski. Wiele działań nie powinno się zdarzyć, nie należało ich eksponować pod pewnymi nazwami, w otoczeniu pewnych organizacji.

Choćby zalanie szkół produktami żywnościowymi bez zgody rodziców, dużą ogólnopolską falą. Rodzic mógł nie wyrazić zgody, jednak zwykle wtedy, gdy produkt był już na wyciągnięcie ręki dzieci. To nieetyczne działania, uzasadniane troską o zdrowie najmłodszych. Potrzebna jest nam polityka społecznego angażowania biznesu w rozwiązywanie problemów społecznych, standardy postępowania w optymalnej i uczciwej służbie konsumentom, beneficjentom, społecznościom.

Musimy służyć służbie zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, małej przedsiębiorczości w sposób racjonalny, spójny. Synergia wspólnych działań jest nieodzowna, tak samo jak nabycie umiejętności prowadzenia dialogu, wsparcia i wymiany.

Strategie czysto biznesowe wydają się odchodzić do lamusa, a kierowanie się dobrem społecznym może już tylko nam pomóc i trzeba pojąć, że wizerunek, przewagi konkurencyjne będzie się osiągać za chwilę w innym paradygmacie. Czas na wyższy poziom.

A czy z tym naszym pomaganiem w czasach zarazy nie jest tak, że firmy nie chcą odstawać od konkurencji? Wychodzą z założenia: przecież ja nie będę gorszy i jeszcze głośniej o tym powiem.

– Kompetencje społeczne warto trenować już dziś. Dadzą nam odwagę do stawiania granic, nazywania rzeczy po imieniu, do autentycznych partnerstw, do inicjatyw nie tylko dla pieniędzy, bo choć są one ważne, nie powinny nas prowadzić, wodzić za nos. Pozwolą nam na pewno na dawanie inspirujących przykładów, nie dlatego, że firma x zdobyła pierwsze miejsce i statuetkę sfotografowaną na ściance w jakimś sponsorowanym konkursie, z jakimś logo…

Najlepszą wizytówką będą po prostu ludzie w środowisku pracy i otoczeniu organizacji, pracownicy, ich społeczne doświadczenia i pracodawcy podążający za nimi, a nie włączający ich w przedsięwzięcia sprzedażowe inaczej. To wymaga cierpliwości, długofalowych inwestycji, zaangażowania. Czas przyjąć do wiadomości, że intencja i świadomość społeczna mogą otwierać nowe drzwi do innowacji i w końcu do zysków w najlepszym stylu, optymalnie dla wszystkich interesariuszy, beneficjentów.

Mam wrażenie, że do tej pory w wielu firmach odpowiedzialność społeczna była traktowana jako  “dobry PR”. Sytuacja dziś chyba pokazuje, że część firm się trochę pogubiła. Nie wie, jak to robić, by robić to dobrze. Wyciągniemy wnioski?

– Jesteśmy wszyscy w momencie przedefiniowywania. Społeczna odpowiedzialność poddana jest teraz takiemu procesowi. Najwyższy czas docenić pracownika, docenić pracodawcę. Dajmy sobie szansę i dowody, że można zrobić to w najtrudniejszym momencie.

Pamiętajmy, że wszystko zaczyna się w szkole. Uczmy się więc współpracy, uwalniajmy talenty, pracujmy projektowo, również on-line. Traktujmy siebie od najmłodszych lat podmiotowo, miejmy dystans do pełnionych stanowisk i ról, podejmujmy partnerstwa społeczno-biznesowe, zmieniajmy postawy i nawyki z egocentrycznych na ekologiczne.

Głęboko wierzę, że te zmiany zaczną zachodzić nie tylko okazjonalnie na czas pandemii. Pamiętajmy, że to nie może być tak, że my będziemy używać tej przestrzeni pełnej paniki, lęku, bezradności, by lepiej sprzedawać swe produkty i usługi na tym gruncie. Takie sytuacje są niedopuszczalne, będą pewnie już tylko kompromitujące i dyskwalifikujące.

Intencje biznesu bywają bardzo różne – tak, jak różne są intencje osób prywatnych. Jeśli są czyste i oparte na trzeźwej współpracy, jest to piękne, pożyteczne i najbardziej długofalowo efektywne. Jeśli widać manipulację, zachwianą równowagę, jeśli używamy dla swoich korzyści innych ludzi, to jest to słabe i niedopuszczalne, demotywujące. Mam nadzieję, że teraz wszyscy będziemy to lepiej widzieli i odważniej o tym mówili.

A może my po prostu nie wiemy, czym jest CSR – dlatego wierzymy we wszystko i tak łatwo jest nami manipulować.

– Społeczna odpowiedzialność była już kołem ratunkowym dla biznesu w dobie kryzysów wizerunkowych. I kwiatkiem do kożucha w momentach rozkwitu. Najważniejsze, że była dla wielu również nową formułą prowadzenia biznesu, która wnosiła świeżą jakość zarządzania biznesem. Dużo dobrych rozwiązań zostało dzięki temu wprowadzonych szczególnie wewnątrz organizacji, w obszarach zdefiniowanych m.in. w ISO26000.

Trudniej było z relacjami z otoczeniem, w odpowiedzi na wyzwania społeczne. Tutaj zlewa nam się jeszcze często marketing ze społecznym zaangażowaniem i pojawiają się pytania o dobrowolność, o wynagrodzenie, słowem o etykę.

Przed nami szybka weryfikacja, wiele nowych rozwiązań, nowa jakość. Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy właśnie na naszych oczach staje się integralną częścią organizacji, jakby wirus zmieniał jej kod DNA.

Organizacja nowej generacji nie tyle uwzględnia interesy społeczne, co kieruje się nimi w sposób zdecydowany i kluczowy, ponieważ są one w takim samym stopniu jej interesami i mogą stanowić również o jej życiu na rynku – zarówno lokalnym, jak i globalnym.

To, że obudzimy się w nowej rzeczywistości, jest pewne. Pytanie, czy wyciągniemy wnioski, czy będzie tak, jak zawsze.

–  Jestem przekonana, że będziemy mieli do czynienia ze zdecydowanie większą asertywnością społeczną, że pojawi się nowa jakość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców, która będzie już tylko naturalna i oczywista, zwłaszcza wśród nowych podmiotów gospodarczych, za których sterami stoją czy stać będą ludzie młodego pokolenia.

Idzie nowa fala młodych ludzi gotowych do zmiany, z nowymi paradygmatami, wobec których mieliśmy dotychczas duży opór i krytykę. To będzie – już jest – siła nacisku do zmian, prawdopodobnie zdecydowanie bardziej skuteczna od III sektora, którego czas w wielu aspektach chyba dobiega końca. Bo choć dzisiaj jesteśmy pogrążeni w panice i lęku, nie wiemy, co będzie jutro, boimy się o pracę, o zdrowie, to uprzytamniamy sobie w tempie natychmiastowym faktyczne priorytety, nabywamy pewności i solidarności społecznej dla siebie i kolejnych pokoleń, czego chcemy, a na co nie mamy już dłużej zgody czy potrzeby.

Ta sytuacja ma dwie strony medalu. Jest pomoc ta, o której się mówi, którą firmy chcą pokazywać. Jest też druga strona – pracownicy.

– Warto pamiętać, że w korporacji pracują ludzie. Też mierzą się ze swoimi lękami, mają problemy osobiste, różne życiowe sytuacje. Stałe zatrudnienie na pewno jest dla nich bonusem dającym większe możliwości, zwłaszcza jeśli mogą liczyć na wsparcie pracodawców.

Potrzebna nam jest chwila oddechu, żebyśmy nie podejmowali pochopnych działań. Potrzebne jest teraz mądre pomaganie, wgląd w to, co to dla nas znaczy, czemu ma służyć i jak ma przebiegać.  Konkursy, statuetki, fajerwerki medialne zaczną odchodzić do lamusa.

To wyzwanie dla organizacji pozarządowych i biznesu, aby stanąć ponad działaniami, które przynoszą zyski tylko wybranym, a zacząć współpracę łączącą kapitały, kompetencje, wizje przyszłości innej, kooperującej na wyższym poziomie społecznej świadomości. Dzielenie się i partycypowanie może okazać się najlepszą formą robienia biznesu w perspektywie długofalowej, w konfrontacji z sytuacjami jak ta dzisiaj.

Mogę podać mnóstwo przykładów, kiedy pracodawca nie przejmuje się totalnie swoim pracownikiem. Nawet w miejscach, w których kontakt z klientem jest nieunikniony.

– Często nie myślimy o pracownikach jako o ludziach. Biznes to jest bardzo duża organizacja, system, łatwo zapomnieć w tej maszynie o tak ważnym przecież ludzkim ogniwie. Mamy wiele destrukcyjnych nawyków, które teraz się uwydatniają.

Okazuje się, że naszym systemem odpornościowym w takich sytuacjach, jak epidemia, jest motywacja wewnętrzna. Jesteśmy z niej wypruci, wytresowani marchewką i kijem. To widać w każdym momencie, nawet u ludzi, którzy mają świetne kompetencje, umiejętności i narzędzia czy stanowiska.

Od jakiegoś czasu przestrzenią uwalniającą naszą motywację wewnętrzną jest aktywność społeczna. To tutaj ludzie odbudowują swoją wartość, nowe znaczenie, autentyczne relacje, swoje talenty, kreatywność, poczucie pozytywnego wpływu, świadomość naszych wspólnych przecież wyzwań.

Bo każdy z nas może znaleźć się w pozycji słabszego, o czym mówi do nas wyraźnie dzisiejsza epidemia. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale też uczmy się stawiać mądre granice, nie wyręczając innych, nie ulegając roszczeniom, bo od tego zaczyna się mądre pomaganie. Bądźmy dla siebie przytomnie dobrzy.

Czyli wszystko to, o czym jeszcze dwa, trzy miesiące temu mówiono: motywacja zespołu, dawanie wolnej ręki, elastyczny czas pracy, balans, rozwój – a na co często pracodawcy patrzyli, machając ręką – dziś okazuje się niebywale istotne?

– To wszystko staje się jeszcze bardziej ważne, tak na serio – byśmy traktowali siebie podmiotowo, nie instrumentalnie, bez wyzysku i manipulacji, bez presji. Jest tak jak z dzieckiem… Jeśli damy mu narzędzia, inspiracje i będziemy mu towarzyszyć, rozmawiać z nim, będąc w kontakcie, podejmować wspólne wyzwania, dzielić się informacją zwrotną z intencją rozwoju, a nie eliminacji, możemy uzyskać o wiele więcej, niż kontrolując je, oceniając, sprawdzając i karząc. Tak samo jest w kontekście relacji z pracownikiem. Nie musimy go mieć przywiązanego do krzesła na osiem godzin.

Firmy, które realizują dziś wolontariat pracowniczy na serio, etycznie dają swoim pracownikom przestrzeń do bycia sobą, zarządzania sobą czy zarządzania projektem, współpracy w zespołach projektowych, współuczestniczenia w optymalnych dla siebie rolach, w odpowiedzi na uznane przez siebie za ważne potrzeby społeczne, na uruchamianie naszych mocnych stron i transferu wiedzy użytecznej społecznie w najlepszy sposób.

To szansa na zmianę nawyków nabytych w kulturze promującej bierność, podległość – i przejścia na nawyki nadchodzącej kultury proaktywnej, partnerskiej. A tym samym – to droga do rozwoju, który da nam nową, lepszą odporność nie tylko na takiego wirusa.

Czas wyjść z ról opartych na władzy i kontroli w przestrzeń zaufania, współpracy i wymiany. Tu jest grunt na uruchomienie kapitału społecznego, na atmosferę, satysfakcję, dumę, radość z tego, gdzie jesteśmy, z kim i po co.

Może okazać się zaskakująco szybko, że firmy, które nie podejmą się transformacji swoich biznesów, skompromitują się, będą upadały, będą omijane szerokim łukiem przez pracowników, dostawców i konsumentów, ekspertów i celebrytów.

A zatem  jedno jest pewne – czeka nas mocna przebudowa.

– Czeka nas przebudzenie, transformacja na poziomie mentalnym, relacyjnym, organizacyjnym. Bardzo ważna będzie transformacja rynku pracy, formuł zatrudnienia i pomocy socjalnej, relacji pracodawca – pracownik, dobroczynności biznesu i jego społecznej odpowiedzialności.

Będą potrzebni ludzie otwarci i gotowi do rozmowy, dyskusji zarówno biznesowych, jak i społecznych; tacy, którzy będą łączyć, mówić konstruktywnym, rzeczowym językiem o zrównoważonym rozwoju definiowanym na nowo.

Warto, abyśmy wykorzystali tę szansę na zmianę, aby koronawirus posłużył nam z tym całym dramatem losów wielu ludzi jako „projekt społeczny”, dający nam jednak szanse na lepsze życie.

Źródło: https://www.pulshr.pl/csr/pomaganie-i-odpowiedzialnosc-nie-na-pokaz-koronawirus-weryfikuje,72251.html

Autorka wpisu

115 odpowiedzi
 1. Howdy I am so excited I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb jo.

 2. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Kudos

 3. magnificent publish, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 4. Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this site, and post is in fact fruitful designed for me, keep up posting these articles or reviews.

 5. A fascinating discussion is definitely worth comment.I believe that you need to write more on this subject, it may notbe a taboo matter but generally folks don’t discusssuch topics. To the next! Many thanks!!

 6. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 7. I like the valuable information you supply on your articles.I’ll bookmark your blog and check once more herefrequently. I am reasonably sure I’ll learn lots of new stuffproper here! Good luck for the following!

 8. whoah this blog is great i love reading your articles. Keep up the great work! You know, many people are looking around for this info, you could help them greatly.

 9. I think that what you wrote was actually very logical.
  However, consider this, what if you added a little information? I mean,
  I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean Pomaganie i
  odpowiedzialność – nie na pokaz. Koronawirus weryfikuje.
  – Izabela Dyakowska is a little boring.
  You could peek at Yahoo’s home page and watch how they write post titles to get people
  to open the links. You might try adding a video or a pic or two to grab
  readers interested about what you’ve got to say.
  In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

 10. Right here is the right website for anybody who hopes
  to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I
  actually will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s
  been discussed for decades. Wonderful stuff, just wonderful!

 11. Hey There. I discovered your weblog the usage of
  msn. That is a really neatly written article. I will be sure to bookmark it
  and return to learn extra of your useful information. Thank you for
  the post. I will definitely return.

 12. I believe what you postedwrotesaidthink what you postedwrotethink what you postedtypedsaidbelieve what you postedtypedWhat you postedwrotesaid was very logicala ton of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers interested. You might add a related video or a pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 13. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyway, just wanted to say great blog!

 14. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am
  quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 15. Normally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up
  very pressured me to check out and do so!
  Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 16. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

  I really like what you have acquired here, certainly like
  what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
  I can’t wait to read far more from you. This is really
  a great web site.

 17. Hey I am so grateful I found your blog page, I really found you by accident,
  while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just
  like to say cheers for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to look over it all at the moment but I have book-marked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please
  do keep up the fantastic jo.

 18. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

 19. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 20. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 21. Have you ever thought about including a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is important and all.
  However think of if you added some great images or
  videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the greatest in its
  niche. Wonderful blog!

 22. Excellent website. A lot of useful information here.
  I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thanks for your effort!

 23. I’m not sure where you are getting your information, but good topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for
  this info for my mission.

 24. Hello! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require a lot of work?
  I’m brand new to blogging but I do write in my journal
  daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips
  for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 25. After looking over a handful of the blog articles on your
  site, I honestly appreciate your technique of writing a blog.
  I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my
  web site as well and let me know what you think.

 26. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments areadded- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emailswith the exact same comment. Is there a way you can remove mefrom that service? Cheers!

 27. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

  I don’t know who you are but certainly you’re going
  to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 28. Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Cheers!

 29. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who has been doing a little research on this. And he actually bought me
  lunch simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your
  blog.

 30. Wow, fantastic weblog format! How long have you ever
  been running a blog for? you made running a blog look easy.
  The full look of your site is magnificent, let alone the content!

 31. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile
  friendly? My website looks weird when viewing from my iphone
  4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any recommendations, please share. Thank you!

 32. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this
  is totally off topic but I had to tell someone!

 33. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance
  my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 34. Heey there! Thiss iis my first visit tto yokur blog!
  We aare a group off volunmteers and starrting a neww project in a community inn the same niche.
  Your blkog progided us valuable information too work on. You have dohe a marverllous job!

 35. Thanks for one’s marvelouss posting! I definitely enjoyed reading it,
  you happen to bbe a great author. I wll always bookmark youur blog and will eventually comee baxk at some point.
  I wanjt tto encourave you continue your great posts, have
  a niice afternoon!

 36. 国产偷Ⅴ国产偷v精品视频蜜雪冰城最贵的奶茶0ldmanvideos老人free性D中国极品HD天美传煤漫画裸体视频 (苹果)narutohaitan小南VOA催眠xing指导黄色男女性生活爽视频恋老小说放牛老汉与小伙麻豆蜜桃精品666在线观看japmoms成熟58hpornxxooaa 3d 动漫女绳奴被紧缚乚调教影视闻女生白袜青贮怎么读调教足交在线观看绿帽麻被同学玩弄高潮小说萌白酱小熊套装vip甜味弥漫国产精品麻豆遭闺蜜麻豆➕无码➕国产在线ヘンリー塚本观看ahme一free熟妇肥BB老头恋老头麻豆x x x18xxporen日本动漫免费看欧美肥婆复古电影和视频以色列将开发加沙地带天然气 https://xxxporno.win/ 麻豆私密视频xnxx3D动漫插萌白酱中日欧美日韩国产chineseBondage捆绑网站中国美女网络黄色录像直播夫妻之间看什么电影日本亲与子乱人妻iHD普里戈任办公室搜出40亿卢布脚女王M男femdom麻豆少妇打炮易阳elly视频12分钟外国mmdSex黄网站平成曰本性犯罪史FreexX性中国麻豆传91蝌蚪精品性生活激烈视频黄色小说站乱伦片波多野结衣高清识视频韩国三级片直播96年白嫩漂亮国产清纯白嫩3D精品重口tentacle缅甸伊网午夜视频在线猪拉稀恩诺沙星能和什么药一起用裸体纤夫露j正面照片越南总理开启访华之行可以看美女操逼软件开心玩乐火影忍者纲手被× 泳装

Dodaj komentarz