O mnie

izabeladyakowska.pl

(00 48) 519 599 319 

kontakt@izabeladyakowska.pl

Izabela Dyakowska

Ekspert zrównoważonego rozwoju

Ekspertka zrównoważonego rozwoju na serio, a w szczególności wolontariatu pracowniczego & CSR, trenerka kompetencji społecznych, mądrego zarządzania rozwojowymi projektami społecznymi. Z 20-letnim doświadczeniem pracy na styku sektorów: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, biznesu. Współtwórczyni i mentorka ruchu wolontariatu pracowniczego w Polsce. Prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego propagującego wolontariat na serio. Wykładowca renomowanych polskich uczelni tj. SGGW, AGH, UW. Członkini kapituł prestiżowych konkursów dla biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – na Liście Kobiet Polskiego CSR. Autorka wielu szkoleń, publikacji, artykułów, projektów społecznych i systemowych rozwiązań. Autorka bloga o zrównoważonym rozwoju – na serio! Pasjonatka ekonomii współpracy, przedsiębiorczości społecznej, innowacji społecznych i edukacji dla przyszłości. Mama dwójki fajnych dzieci.

Moja misja

Wartościowy kierunek

Już tylko lepszy świat!

Wartości

Mój genetyczny kod

ZAUFANIE
Podstawa wszystkiego. Gdy zaufania brakuje obumiera społeczna podmiotowość. Ludzie są skrępowani w swych działaniach, poddani inwigilacji i skłonni do konformizmu. Wytwarza się dystans społeczny, alienacja doprowadzająca do dezintegracji społecznej. Kapitał zaufania buduje nas od środka, koncentruje nas na wartościach, talentach, zasobach. Wtedy możemy już tylko lepiej. Razem.

INNOWACYJNOŚĆ
Przestrzeń sprzyjająca rozwojowi i kreatywności zespołu. Jest tam, gdzie spotykają się społeczności, gdzie nie ma barier dla różnorodności, eksperymentowania, dialogu i zaufania. Tam, gdzie ciekawość, zaangażowanie i sam proces są cenniejsze niż wyniki, nagrody, czy unikanie kar. To też dbałość o świeżość myślenia oraz inspirowanie i wyznaczanie trendów na lepsze jutro. 

JAKOŚĆ
Jakość to rzetelność i wiarygodność tego co robię, przekazywanych przeze mnie treści. Wyznacznikiem nowej jakości nie jest perfekcjonizm, nieomylność, ale otwarte miejsce na kreatywność i eksperymentowanie z innymi, wymianę wiedzy i doświadczeń, nawiązywanie unikalnych relacji, najmniejszy udział w tworzeniu wspólnego dobra, radość z tego, co dla nas razem ważne, bez użyania nikogo do niczego.

NIEZALEŻNOŚĆ
Kieruję się wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i wewnętrznymi standardami postępowania przy tworzeniu i realizacji z innymi przedsięwzięć społecznych, czy promowaniu dobrych praktyk. Dążę do zrównoważonego modelu aktywności zawodowej. Cenię ludzi, którzy cieszą się tym ze mną.

WSPÓŁPRACA
Jestem otwarta na podejmowanie działań z różnymi osobami i organizacjami. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, rekomenduję, wspieram projekty społeczne, zwłaszcza te z cyklu ekonomii współpracy i wolontariatu pracowniczego. To sztuka wspólnych poszukiwań, wyborów, dialogu, uwalniania wzajemnych talentów, oswajania nieznanego, wygrywania razem.

Cele, które mają sens

W dobrą stronę
 • Nieustanne propagowanie wolnej edukacji w działaniu, podnoszącej świadomość społeczną w służbie żrównoważonego rozwoju.
 • Trwałe osadzenie celów społecznych w kulturze organizacyjnej biznesu, III sektora i edukacji jako zarzewie uwalniania kapitału społecznego.
 • Wdrażanie wolontariatu pracowniczego na serio, czyli uwalnianie naturalnej przestrzeni współpracy, edukacji i rozwoju pracodawcy przyszłości.
 • Integrowanie środowiska biznesowego, społecznego, samorządowego wokół wspólnych wartości, dla wspólnego dobra, ponad podziałąmi.
 • Tworzenie innowacji społecznych w sferze produktów, usług, procesów i modeli biznesowych.
 • Propagowanie strategii  rozwoju organizacji w porozumieniu wyników biznesowych i celów społecznych poprzez osiąganie wspólnej wartości dodanej.
 • Transformacja społeczna!

Talenty Gallupa

Czyli to, jakim darem jestem dla świata

Talenty stanowią naturalny nasz potencjał, nasze predyspozycje. Dla mnie to świadomość mojej wrodzonej unikalnej mocy, decyzja, że chcę z nich czynić swoje mocne strony każdego dnia – moje obszary mistrzostwa osobistego, które zależą tylko ode mnie, które służą rozwojowi na naszej drodze do lepszego świata.

Autentyczna komunikacja100%
Kreatywność użyteczna społecznie99%
Inspirowanie prowokatywne95%
Zaangażowanie na serio95%
Abstrakcyjne myślenie, czyli ujażmianie paradoksów90%
Słuchanie i empatyczna obserwacja85%
Afiliator pracujący w tle85%
Strategiczne myślenie85%

Kompetencje

Czyli to, co umiem i lubię najbardziej

Kompetencje to moje klucze do najważniejszych drzwi jakimi jest dzisiaj nasza wspólna transformacja. W to  inwestuję każdego dnia dla siebie, dla nas, dla naszych dzieci. A wszystko to z pozytywnego egoizmu i empatii, które się nie wykluczają, które stanowią zrównoważony aspekt naszej osobowości. Dziękuję tym, którzy pomagają mi je wciąż doskonalić, by nimi służyć i cieszyć się z tego daru każdego dnia!

Moje aktywności

To, co najważniejsze

Publikacje

W okładkach
 • Firma. Zaangażowanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009
 • Zyskują wszyscy, W: Przewodnik po dobrych pomysłach, Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat”, Warszawa, 2009
 • Budowa i rozwój zespołów pracowniczych poprzez wolontariat, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa, 2008
 • Raport z I Ogólnopolskch Badań Wolontariatu Pracowniczego, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa, 2008
 • Wolontariat pracowniczy – nowa jakość zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa, 2008

Wykładowca

Edukacja dla przyszłości

Ekspert

Wspieram najlepszych

Partner

Razem możemy więcej!

REKOMENDACJA

Kobieta Polskiego CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W social media

Społeczność 19000+

W bazach eksperckich

Kto jest kim

Interesuje Cię to, czym się zajmuję?

Zapraszam do kontaktu i współpracy!