Narzędzie do pomiaru CSR na poziomie krajowym

W ramach projektu „Accelerating CSR in New Europe”, sfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i UNDP, opublikowano narzędzie do pomiaru CSR na poziomie krajowym, które składa się z raportu, ankiety oraz 5 dodatków: ocena systemów, analiza CSR w kontekście kraju, metodyka oceny, pełna lista wskaźników dostępna w literaturze, ustalenia z trzech głównych raportów.
Narzędzie to umożliwia dokonania całościowej oceny sytuacji i postępu w danym kraju,  jak również daje możliwość porównania regionalnego.

Kompletne narzędzie jest dostępne on-line na: www.acceleratingcsr.eu

Więcej informacji:
Ewa Labanauskiene
+ 3705 2107405/400
e-mail: ieva.labanauskiene @ undp.org

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności