Plan działań CSR Ministerstwa Gospodarki

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działający przy Ministerstwie Gospodarki opublikował „Plan działań na 2011 rok”, który zawiera szczegółowe zadania dedykowane do realizacji, wyznaczone podmioty je realizujące i współpracujące przy ich realizacji. Wcześniej, Ministerstwo Gospodarki opublikowało „Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Polsce”. W tym dokumencie znaleźć można m.in. opis polskiego modelu promocji CSR i diagnozę stopnia rozwoju CSR w Polsce. To dobra wiadomość. Obyśmy mieli więcej ciał opiniujących, tych niezależnych, transparentnych, otwartych i podejmujących trudne tematy także.

„Plan działań na 2011” jest dostępny TUTAJ w wersji online.

„Rekomendacje Ministerstwa” są dostępne TUTAJ w wersji online.

Autorka wpisu

Dodaj komentarz