Coraz więcej pracowników dużych firm angażuje się w wolontariat Od kilku lat do Centrum Wolontariatu przychodzą potencjalni wolontariusze, którzy chcą pomagać, żeby otrzymać w zamian rekomendacje, zawierać przyjaźnie, realizować zainteresowania, zdobywać doświadczenia i motywację do bycia lepszym. Obecnie zanika stereotyp, że pomaganie to bezinteresowne niesienie pomocy. Ludzie coraz częściej odpowiadają na swoje potrzeby i pragnienia, świadomie angażując się społecznie, podejmując dialog i współpracę ze sobą i z beneficjentami pomocy. Trudno o lepsze postawy odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie ludzi.

Polski biznes dojrzewa do tego, że do rozwoju przedsiębiorstwa nie wystarczą efekty finansowe. Równie ważna jest dbałość o ludzi. Wolontariat pracowniczy to sposób na samorealizację, zdobywanie umiejętności społecznych, dzielenie się wiedzą, pasją i doświadczeniem, a przez to efektywne zarządzanie zespołem, umacnianie wizerunku dobrego pracodawcy, realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Sprzyja on rozwojowi osobowości, zdobywaniu nowych doświadczeń i zapominaniu o codziennych problemach, a szczególnie przedefiniowywaniu ich na wyzwania. To szansa dla Ciebie, jeśli poszukujesz kontaktu z ludźmi, chcesz odbudować zaufanie do siebie, odpocząć od zgiełku i komputera. Wolontariat to wspólne działanie w słusznej sprawie, to także przełamywanie barier i stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością, uzależnieniami.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY, (ang.: corporate volunteering) – polega na angażowaniu się pracowników firm w bezpłatną, dobrowolną działalność na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swe talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych działaniach – w zależności od swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.

Każdy z nas może być aktywnym zawodowo wolontariuszem Mamy pewne tradycje w tym zakresie – rodzimych ochotników, „niewidzialne ręce” czy społeczników, Judymów, siłaczki. Nadszedł czas, kiedy sami możemy kreować swoje lokalne środowisko poprzez dobrze zorganizowaną pracę społeczną. Bez znaczenia jest wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, stan zdrowia, poglądy polityczne czy zajmowane stanowisko. Wolontariuszem może być każdy, choć nie wszędzie – ze względu na oczekiwania beneficjentów, własne możliwości, zainteresowania czy chęci.

W dzisiejszych czasach szczególnie warto być wolontariuszemW powszechnym przekonaniu wolontariusz to człowiek o wielkim sercu, który kosztem wolnego czasu, za własne pieniądze pomaga potrzebującym. Też chcielibyśmy być tacy, ale przecież „mamy tyle spraw na głowie”… Pamiętajmy jednak, że możemy pomagać innym także w czasie pracy, inwestując w autorskie projekty pieniądze firmy, przy poparciu szefa i zarządu. Wolontariat pracowniczy to dziś świadomy krok w dobrym stylu i w dobrym kierunku odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej firmy. To nowy sposób na dobroczynność.
W świecie, w którym dominuje konsumpcja, wolontariat jest szansą na odzyskanie czy zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Zaangażowanie firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego daje obopólne korzyści. Wolontariusze mogą w praktyce osiągnąć wiele korzyści, m.in. satysfakcję, weryfikację życiowych wartości i przekonań, inspirację, osobisty rozwój; mogą odreagowywać stresy zawodowe i przełamywać negatywne stereotypy. Firma wzmacnia swój wizerunek, buduje relacje ze swoimi klientami, ale też pracownikami jako wiarygodny, uczciwy i pożądany usługodawca czy pracodawca.

Wolontariat pracowniczy w liczbachWolontariat pracowniczy uprawia w Polsce nieliczna jeszcze grupa firm korporacyjnych choć coraz więcej tego typu zaangażowania wykazują mali i średni przedsiębiorcy. Do takiego programu firma musi dojrzeć, musi zaufać pracownikom i w nich zainwestować. Na to pozwalają sobie nadal jeszcze nieliczni (14 firm/500 największych/200 zbadanych), na co wskazują wyniki pierwszych Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego w 500 największych firmach (wg dziennika Rzeczpospolita) zrealizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w grudniu 2008 roku. Jednak znacząca liczba badanych wskazuje na rozpoczęcie w najbliższym czasie prac nad wdrożeniem takiego programu w swojej firmie, głównie ze względu na wartości wzmacniające jej pozytywny wizerunek oraz integrujące i motywujące pracowników w sytuacjach pomagania.

Jak pozyskać ochotników? Aby pozyskać do tego typu programu jak najwięcej ochotników, firma powinna kompleksowo wspierać pracowników w działaniach społecznych. Ważne, by uczestniczyli oni w tworzeniu wolontariatu od podstaw, by mieli przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, pasjami, wiedzą i pomysłami. Oni są głównymi bohaterami tego przedsięwzięcia i nikt lepiej od nich tego nie zrobi. W program powinni móc zaangażować się wszyscy, łącznie z zarządem. Nie bez znaczenia jest też przygotowanie wolontariuszy do pomagania innym przez szkolenia, treningi, komunikację. Wszystko na nic, jeśli w firmie nie będzie koordynatora wolontariatu – to klucz do programu i ludzkich serc. I jeszcze jedno: program warto traktować jako proces rozciągnięty w czasie, który ma podstawy trwałości i może procentować na długo.
Wolontariuszy nie trzeba specjalnie szukać, bo w każdym z nas drzemie instynkt pomagania, potrzeba rozwoju i pielęgnowania swoich wartości. Firma powinna dać się poznać z tej właśnie strony – pokazać, że jest też m.in. po to, aby pracownicy mogli pożytecznie spełniać marzenia swoje i innych.

Biznes społecznie zaangażowany
Autor: Izabela Dyakowska
Źródło: Biuletyn Euro Info, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2009-02-15

Autorka wpisu

Dodaj komentarz