Wolontariat pracowniczy to dobra forma promocji firm


Wolontariat pracowniczy to dobra forma promocji firm

W firmach, gdzie pracownicy prowadzą działalność charytatywną, jest lepsza integracja załogi z pracodawcą. Ceną, jaką firma może zapłacić, może być dyspozycyjność pracowników.

Wolontariat pracowniczy jest formą społecznej aktywności, która polega na świadczeniu przez pracowników firmy różnego rodzaju prac i usług na rzecz lokalnego środowiska. Może to być np. udzielanie pomocy przy remoncie domów dziecka i ośrodków pomocy, ale również pomoc w organizacji szkoleń, nauki języków obcych czy pomoc prawna. Pracownicy aktywni społecznie mogą liczyć na wsparcie firmy.

– Moja firma zainspirowała mnie do działania na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek. Zorganizowano szkolenie, gdzie wyjaśniono nam pojęcie wolontariatu – mówi Elżbieta Ples, wolontariuszka z ING Bank Śląski.

Okazało się, że to nie tylko przebywanie z dziećmi, niepełnosprawnymi, ale także zaangażowanie w remonty czy budowy np. placu zabaw.

Oprócz korzyści dla społeczności lokalnych, na rzecz których pomoc jest świadczona, coraz częściej zwraca się też dużą uwagę na korzyści wewnętrzne firm, takie jak: integracja, wzmocnienie więzi z firmą, budowanie prestiżu przedsiębiorstwa.

[pix_box icon=”quotes” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]– Na początku firmy, które były zaangażowane w wolontariat pracowniczy, zainteresowane były głównie wzmocnieniem swojego pozytywnego wizerunku w otoczeniu poprzez bezpośredni kontakt z klientami i mieszkańcami – przyznaje Izabela Dyakowska ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Dodaje, że od półtora roku motywacje zaczynają się zmieniać. Teraz na pierwszy plan wybija się umacnianie marki dobrego pracodawcy, który dba o rozwój i satysfakcję swoich pracowników.

Jej zdaniem, ciągle jeszcze kontrowersyjne jest angażowanie się w taką działalność firm społecznie źle odbieranych ze względu na branżę, czy oferowane produkty, takie jak np. papierosy czy alkohol.[/pix_box] 
HISTORIA WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO: Według danych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu z 200 przebadanych dużych firm kilkanaście realizuje wolontariat pracowniczy. W Polsce pierwszą inicjatywą tego typu była budowa domów dla ubogich przez pracowników fabryki Opla w 2001 roku.

 

Źródło: Gazeta Prawna
Data: 25.12.2008

Autorka wpisu

Dodaj komentarz