W Zespole do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki

logo Ministerstwo GospodarkiZgodnie z uchwałami przyjętymi przez Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw na II posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r., na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Prac Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw dla realizacji zadań określonych w § 2 Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13) w sprawie powołania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołane zostały i systematycznie pracują następujące cztery grupy robocze:

1. Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR
2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji
3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR
4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR

W gronie grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR zasiada Izabela Dyakowska, ekspertka wolontariatu pracowniczego & CSR. Celem grupy jest wypracowanie propozycji rozwiązań lub rekomendacji dotyczących edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz prowadzenie działań służących upowszechnianiu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym dobrych praktyk.

Więcej: www.mg.gov.pl

Autorka wpisu

Dodaj komentarz