Koncepcja wolontariatu pracowniczego jako narzędzia stymulującego zarządzanie organizacją.

nowoczesnafirmaWolontariat pracowniczy (ang. Corporate Volunteering) to długofalowy program społeczny odpowiedzialnego pracodawcy, który propaguje i umożliwia dobrowolne, społeczne zaangażowanie wśród swoich pracowników (na podst. definicji Instytutu Wolontariatu Pracowniczego). Wydaje się proste? Tak, jeżeli pamiętamy, że wolontariat pracowniczy to także złożony i wymagający program społeczny wspomagający zarządzanie i rewitalizujący kulturę organizacyjną w firmie. To inwestycja w kapitał społeczny przedsiębiorstwa. Jest ona obciążona, zwłaszcza w dobie kryzysu, piętnem oczekiwań, że przy małych nakładach firma za jednym zamachem zintegruje pracowników, podniesie jakość komunikacji w grupie pracowniczej, wprowadzi nową jakość w systemie rozwoju i motywacji pracowników.

Wielu menadżerom wydaje się, że ludzie z natury chcą pomagać, a jeśli jeszcze mogą zadbać o własną równowagę praca-życie osobiste, czy pozycję w firmie, to zrobią to sami z logo firmy na plecach, a nawet za firmę. Że wystarczy jedno medialne wydarzenie. Nie wystarczy. Ten wielowymiarowy program angażuje zarówno czas – bo to długofalowy proces, energię – bo wymaga kompleksowego zaangażowania odpowiednich osób nim zarządzających, i wreszcie pieniądze – bo system wsparcia pracownika w społecznym działaniu kosztuje. Dobra wiadomość jest taka, że to inwestycja, która dobrze ulokowana, mądrze zaprojektowana i zarządzana, procentuje.

Dzięki dobrze realizowanej strategii wolontariatu pracowniczego firma może skuteczniej osiągać swoje cele w głównych obszarach takich, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja wewnętrzna, marketing i promocja. To czynniki, które mogą zadecydować o przewadze strategicznej organizacji i umożliwić jej osiągnięcie sukcesu.

Motywacja i zarządzanie zaangażowaniem

Większość managerów często powtarza starą prawdę, że „biznes to ludzie”. Na ile słowa przekładają się na rzeczywiste budowanie kapitału społecznego firmy? Dobrze zmotywowani pracownicy, na których pracodawca może polegać, budują dobrą reputację firmy i wpływają na jej pozytywny, zewnętrzny odbiór. Firma powinna zaczynać swoje społecznie odpowiedzialne działania właśnie od pracowników. Wsparcie w podejmowaniu inicjatyw wolontariackich bezpośrednio wpływa na ich zaangażowanie, a tym samym skuteczność, lojalność  i kreatywność oraz poczucie satysfakcji zawodowej. Aby tak się stało potrzebne jest wcześniejsze zbudowanie zaufania opartego na poczuciu dobrowolności i wpływu na pojawiające się nowe przedsięwzięcie w firmie. Kluczem do tego sukcesu jest „przygotowanie gruntu” pod program wolontariatu. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury popartej systemem wsparcia i wiedzą obalającą stereotypy i uprzedzenia. Wskazywanie na możliwości i korzyści tkwiące w wolontariacie, wzmocnione kompleksowo przez działania edukacyjne, integracyjne, komunikacyjne.

Edukacja i zarządzanie wiedzą

W dynamicznie zmieniającym się świecie szybkość reakcji jest koniecznością. Takie działanie możliwe jest w organizacjach, które jednoznacznie zachęcają pracowników do zdobywania różnorodnych doświadczeń i podejmowania ryzyka. Wolontariat jest takim treningiem kompetencji społecznych w różnych środowiskach, szkołą zarządzania projektem, eksploracją własnych pasji i zainteresowań, niezapomnianą przygodą. To uniwersytet praktycznego życia poprzez naukę w działaniu, przez inspirację i zaangażowanie oraz interakcję i współpracę.

Ludzie pragną coraz częściej przeznaczać swój czas na rzeczy ważne. Chcą mieć poczucie, że przez wykonywaną pracę sprawiają, że świat staje się lepszy a ich życie pełniejsze. Szansą na rozwój organizacyjny zwłaszcza w czasach kryzysu stanowi koncentracja na kulturze organizacyjnej i misji, która nadaje takie znaczenie pracy.

Organizacje otwarte na dobrowolne pomaganie swoich pracowników, wzbudzają zaangażowanie i lojalność wykraczającą poza kalkulacje. Przyciągają talenty, pasjonatów, ludzi o niestandardowym myśleniu. W ten sposób tworzy się wyjątkowe środowisko pracy, w którym ludzie sami z siebie szukają źródeł informacji i nowych rozwiązań, chcą być atrakcyjni, wiarygodni, innowacyjni. A kiedy oni się rozwijają, rozwija się firma.

Liderzy zmian i zarządzanie przywództwem

Coraz częściej krytykuje się metody zarządzania poprzez rywalizację i pionowe struktury, jako uniemożliwiające wykorzystanie potencjału tkwiącego w zespole. W wolontariacie dla wszystkich liczy się dobro wspólne, współpraca i efekt. Teraz liderzy mogą budować środowisko pracy, w którym nie tylko pracownicy wewnątrz organizacji spontanicznie dzielą się wiedzą, ale także przekazują swój różnorodny potencjał otoczeniu. Dzisiaj liderzy zmian to liderzy społeczni, ambasadorzy i konsekwentni praktycy wolontariatu, podejmujący wyzwania w szerszej perspektywie. Jako przywódcy, najlepiej wiedzą jak budować autorytet nie tylko w strukturach formalnych, ale w różnorodnym otoczeniu nieformalnych zalezności. Mają wyjątkowe kompetencje i wyczucie komunikacyjne.  Wiedzą jak organizować ludzi wokół celów wspólnotowych, jak podejmować wyzwania, budować organizacje, zarządzać projektami. Są magnesem łączącym i integrującym środowisko swojej pracy ze wspólnotą lokalną. Ważne są również praktyczne aspekty bycia liderem, związane z posiadaniem konkretnych umiejętności oszlifowanych w wolontariacie. Warto stworzyć im przestrzeń do tego, aby mogli się ujawnić, rozwijać talenty, umacniać zespoły, organizacje, społeczności. Warto zadbać o kompleksowy system ich wsparcia, celebrację wspólnych sukcesów.

Komunikacja i zarządzanie informacją.

Sprawnie prowadzona i otwarta na dialog komunikacja pozwala na realizację celów integracyjnych oraz wspiera budowę zaangażowania wśród pracowników. Komunikacja wewnętrzna jest także nieodłącznie połączona z kulturą organizacji. CSR, a zwłaszcza wolontariat pracowniczy umożliwia budowanie stabilnej kultury organizacji opartej na uniwersalnych wartościach takich jak: dobro społeczeństwa, środowiska, troska o przyszłe pokolenia, a wreszcie odpowiedzialność czy otwartość na innych. Wiele zależy od skali programu, od działu, który go koordynuje, od kultury komunikacyjnej (otwarta czy zamknięta na przepływ informacji). Jedno jest pewne – robienie czegoś pożytecznego razem podnosi jakość i ilość kontaktów międzyludzkich w firmie i daje nowy kontekst do mówienia o organizacji na zewnątrz.

Projekty wolontariackie dostarczają wielu materiałów do newsletterów, raportów, prezentacji, Intranetu i Internetu, w tym social mediów. Oby nie stały się ważniejsze od praktycznego działania i autorów wolontariackich inicjatyw! Program wolontariatu pracowniczego stymuluje większą ilość interakcji pomiędzy pracownikami, na zasadzie oddolnej inicjatywy typu „przegadajmy nasz projekt wolontariacki”. Te spotkania, wymiany maili czy grupy na faebooku nabierają często cyklicznego charakteru. Stają się nowym zwyczajem w firmie, sprzyjającym wymianie pomysłów i komunikacji międzydziałowej.

Bycie na czasie.

Część ludzi z rezerwą odnosi się do wolontariatu pracowniczego porównując go ze skompromitowanym „czynem społecznym”. Wolę myśleć już o nim jako o emanacji coraz bardziej popularnych trendów „random acts of kindness” czy „emerging generosity” (źródło: trendwatching.com). Bycie życzliwym, wspieranie potrzebujących jest modne. Wolontariat pracowniczy świetnie wpisuje się w te tendencje łącząc potrzeby i chęci jednostek z możliwościami przedsiębiorstw. Moda to jednak nie wszystko. Liczy się styl!

Autorka: Izabela Dyakowska

Źródło: http://manager.nf.pl/wolontariat-pracowniczy-kapitalna-wartosc-csr,,42722,16

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności