Wolontariat pracowniczy sposobem na budowanie kultury organizacji i kształtowanie postaw prospołecznych.
Lista charytatywnych aktywności pracowników wolontariuszy jest bardzo długa. Tak długa, jak może być lista społecznych potrzeb i pracowniczej kreatywności. A jeśli ujęta jest w dobrze przygotowaną strategię i przy wsparciu szefa – można się spodziewać, że wciąż będzie się wydłużać.

Coraz  więcej firm dostrzega, że wolontariat pracowniczy w ujęciu HR jest korzystniejszy od PR-owych, okazjonalnych akcji, które pomagają głównie na chwilę wykreować wizerunek.

Nowe możliwości

Magdalena Klimczak pracuje w firmie Siemens w Warszawie. Jej życie nie ogranicza się jednak tylko do obowiązków służbowych. Od wielu lat jest wolontariuszką w jednym ze stowarzyszeń na Lubelszczyźnie, z której pochodzi. Pomaga osobom niepełnosprawnym. Gdy ma wolne dni i wraca do rodzinnego domu zawsze znajdzie czas, by zaangażować się w jakieś działania. A to weźmie udział w świątecznym kiermaszu, na którym  podopieczni stowarzyszenia wystawiają swoje rękodzieło, a to pomoże zorganizować jakieś spotkanie. Kiedy w ubiegłym roku usłyszała, że jej pracodawca chce wspierać wolontariat pracowniczy, ani przez moment się nie wahała. Napisała projekt i zgłosiła do wewnętrznej oceny w firmie. W ten sposób dostała dotację, dzięki której mogła zorganizować wycieczkę do stolicy dla podopiecznych stowarzyszenia z Lublina. – Znam się z tymi osobami od tak dawna. Chciałam zrobić coś, co ich ucieszy, tym razem przy wsparciu pracodawcy. Pomysł wycieczki był dla nich wielką niespodzianką.
Pieniądze firmowe nie były celem, ale narzędziem do osiągnięcia tego celu – wspomina Magdalena. Na jednym projekcie nie zamierza poprzestać. Już dzisiaj planuje starać się o kolejne dotacje w firmie. Ideą zaraziła już kilka koleżanek z pracy. – Chce się chcieć, gdy widzi się taki entuzjazm. Taka potrzeba pomagania po prostu się udziela – mówi Magdalena. – Dużym plusem jest też to, że firma nie narzuca kierunku działania, daje swobodę przy wyborze tematu.

Zarażanie pomaganiem

Aneta Paderewska z Kredyt Banku od zawsze lubiła pomagać i włączać się w różne akcje charytatywne. Uwielbia aktywność, działanie. Gdy tylko jest okazja do zrobienia czegoś dobrego – korzysta. Dlatego też zapoczątkowanie idei wolontariatu pracowniczego w firmie, w której pracuje było dla niej strzałem w dziesiątkę. Warunkiem zgłoszenia wniosku i otrzymania kwoty do 5 tys. zł jest osobiste zaangażowanie pracownika w daną inicjatywę lokalną. Do tej pory wolontariuszka zrealizowała już trzy samodzielnie wymyślone i opracowane projekty po uzyskaniu grantu pracowniczego.  Z firmy dostała pieniądze, ale też wsparcie logistyczne i organizacyjne – mogła korzystać z firmowego sprzętu, telefonów, służbowego samochodu. – Ważne też było wsparcie psychologiczne, poczucie, że mam poparcie szefostwa, świadomość, że mogę wziąć jeden dzień wolny na bycie wolontariuszem, a gdyby nagle zaszła taka potrzeba to wykonać czynności związane z wolontariatem w godzinach pracy – mówi Aneta Paderewska, która na co dzień jest informatykiem, a poza firmą przemienia się w społecznika. Mówi, że to daje jej mnóstwo satysfakcji. Pomogła już wyposażyć i odremontować przedszkole w małej miejscowości, sama brała udział w pracach remontowych, robiła zakupy. Zorganizowała również w firmie zbiórkę zabawek dla dzieci z przedszkola. Teraz – znów za sprawą grantu – pomaga samotnej matce, wychowującej niepełnosprawne dziecko. Chce dla niej wyremontować mieszkanie, aby w ten sposób poprawić bardzo skromne warunki życia tej rodziny.

– Znalazłam do nich kontakt przez miejski ośrodek pomocy społecznej. Sama szukam, wymyślam, jak można by pomóc. Wolę wziąć sprawy w swoje ręce niż czekać aż ktoś coś za mnie wymyśli. Mogłabym się nie doczekać – tłumaczy Aneta Paderewska, dodając, że w firmie stała się też pośrednikiem informacji o wolontariacie. Ceni sobie, że może w firmowym intranecie zostawiać aktualności o swoich projektach, proponować współpracę innym pracownikom. – Regulamin dotyczący programu wolontariatu pracowniczego jest oficjalnie dostępny w firmie. Nie wszyscy jednak mają czas, żeby się z nim zapoznać. Gdy widzą, że ktoś z tego korzysta, zaczynają się interesować, dopytywać, przyłączać do pomocy, a z czasem występować o grant z własnymi projektami – mówi Aneta Paderewska. Po roku prowadzenia programu w Kredyt Banku było ok. 300 wolontariuszy, a 2010 r. już ponad 550 osób wzięło w akcjach wolontariackich.

Integracja i otwartość

Piotr Majchrzak pomaga od 2006 roku. Akcjami charytatywnymi zainteresował się tuż po tym, jak zaczął pracować w Sabre Polska. W tym roku został głównym koordynatorem kampanii Give Together, którą prowadzi Sabre (pracownicy poprzez organizacje przeróżnych eventów zbierają pieniądze na cele charytatywne.  Firma wspiera takie działania dokładając do każdej zebranej złotówki swoją część). Rola Piotra polegała na zarządzaniu całym przedsięwzięciem, doraźnej pomocy koordynatorom poszczególnych akcji, informowaniu pracowników o tym, komu będzie firma pomagać oraz jakie akcje się odbędą.

– W poprzednich latach organizowałem pojedyncze akcje podczas tej kampanii i cieszę się, że w tym roku powierzono mi większą odpowiedzialność – mówi Piotr Majchrzak, zaznaczając, że udział w firmowych akcjach to wspaniała zabawa i czas mile spędzony ze współpracownikami. Zauważył też, że swoim zaangażowaniem w firmowy wolontariat, ale również prywatny, wspólnie z rodziną, rozbudził iskierkę dobroczynności u kilku osób i uważa to za swój duży sukces. – Hasłem jakie wymyśliłem na ten rok jest „im więcej dajesz, tym więcej masz”. Mam na myśli to, że pomagając innym człowiek przestaje żyć tylko na swój rachunek i oddając swój czas oraz pieniądze wzbogaca się duchowo, co jest o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek materialne dobra. Dzięki temu co robię otaczający mnie świat staje się bogatszy i piękniejszy co sprawia, że mogę żyć w lepszym miejscu – tłumaczy wolontariusz. – Pomagać może każdy. Nie musimy od razu być filantropem na miarę doktora Judyma i jechać kopać studnie w Sudanie, albo pracować w obozie dla uchodźców w Strefie Gazy.

Klucz do sukcesu

[pix_box icon=”quotes” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]Izabela Dyakowska, ekspert i trener wolontariatu pracowniczego podkreśla, że przy tworzeniu programu wolontariatu pracodawca powinien wziąć pod uwagę potrzeby ludzkie oraz te społeczne. – Sprawy PR-owe są wartością dodaną, nie celem samym w sobie. Wolontariat w ujęciu HR-owym jest dostosowany do jednostki, oznacza indywidualne podejście do ludzi i oznacza korzyści jakościowe dla pracownika. Taki rodzaj wolontariatu staje się w firmach coraz bardziej popularny. Wolontariat jedynie w ujęciu PR-owym oznacza korzyści ilościowe, które czerpie wyłącznie firma, szef, a w dłuższej perspektywie przynosi efekt bumerangowy: zamiast zaangażowania pracowników w ważne sprawy, zniechęcenie do pomagania – twierdzi Izabela Dyakowska, dodając, że odpowiedzialne programy wolontariatu pozwalają budować kulturę organizacji w praktyce i kształtować postawy prospołeczne. – Transfer wiedzy, rozwój pasji, networking, innowacyjne podejście do problemu – korzyści jest mnóstwo – podkreśla ekspert, dodając, że jeśli firma decyduje się na tzw. wolontariat kompetencyjny (dzielenie się pracowników swoją wiedzą i kompetencjami zawodowymi z potrzebującymi), to dobrze by równoważyła go z transferem zainteresowań czy pasji pracowników.[/pix_box] 

[pix_box icon=”quotes” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]Zarówno Izabela Dyakowska, jak i przedstawiciele firm uważają, że kluczem do sukcesu jest otwarcie się na pracowników, wsłuchanie się w ich oczekiwania, potrzeby, pomysły, obdarzenie ich zaufaniem, bo to oni najlepiej wiedzą komu chcą pomóc i jak zrobić to najlepiej.[/pix_box]Dział HR może być  inicjatorem, pośrednikiem, ale nie wyłącznym twórcą programu. Do tego wyzwania warto zachęcać pracowników. – Zaangażowaliśmy pracowników w tworzenie programu od samego początku – ogłosiliśmy wewnętrzny konkurs na nazwę, wybraliśmy koordynatora i lokalnych koordynatorów wolontariatu w regionach. By zintegrować pracowników wokół idei wolontariatu, opracowaliśmy też logotyp programu nawiązujący do logotypu firmy – wspomina Stanisław Wojnicki, dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami Kredyt Banku. – W tym roku postanowiliśmy zrobić krok dalej i zachęcamy pracowników do wolontariatu kompetencyjnego. Niektóre osoby mają cechy liderów, lubią swoją codzienną pracę, więc kiedy mogą coś zrobić społecznie, to wolą robić to, na czym się naprawdę znają.

[pix_box bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]Jak zauważa Izabela Dyakowska, specjaliści ds. HR powinni od początku zadbać o wsparcie komunikacyjne – dostarczać wielu potrzebnych informacji, wskazówek, inspirujących i ośmielających dobrych przykładów. Warto również obalać mity dotyczące pomagania podczas szkoleń i spotkań z pracownikami, wyposażać ich w wiedzę jak być dobrym liderem czy jak przeciwdziałać wypaleniu w pomaganiu.[/pix_box]

– Liderzy, managerowie powinni  wspierać program wolontariatu pracowniczego, zachęcać pracowników i osobiście brać udział w akcjach – w myśl zasady, ze przykład płynie z góry – zaleca Karolina Fela, specjalista ds. PR z Sabre Polska. [pix_box icon=”quotes” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]Izabela Dyakowska dodaje: szefowie powinni szczególnie zadbać o to, aby wolontariat nie był istotnym czynnikiem awansu czy oceny pracowniczej. Aby nie zniszczyć jego jakości dla statystyk, czy nagród.– Jestem przekonana, że wspierając motywację wewnętrzną ludzi do pomagania możemy razem, w perspektywie dłuższego czasu, znacznie więcej i lepiej zrobić dla siebie nawzajem, dla potrzebujących. Warto pomagać odpowiedzialnie swoim społecznie zaangażowanym pracownikom, dla wspólnego dobra. – zaleca ekspert.[/pix_box]

Agata Krasnowska, dział HR, Siemens:

Wiedzieliśmy,  że wielu naszych pracowników jest prywatnie wolontariuszami, poza pracą. Zasugerowaliśmy, że firma mogłaby im w tym pomóc i spytaliśmy, jakiego wsparcia by od nas oczekiwali. Tak powstały ramy programu wolontariatu. Do zespołu projektowego zaprosiliśmy pracowników i wspólnie stworzyliśmy program, opracowaliśmy regulamin. Stworzyliśmy też wzór wniosku o dotację firmową oraz wzór umowy darowizny, którą firma przekazuje organizacji pozarządowej. Na koniec realizacji własnego projektu charytatywnego, pracownik – wolontariusz przygotowuje raport na ten temat. Uważamy, że w idei wolontariatu nie powinno chodzić o darowizny czy sponsoring, tylko pomysł i zaangażowanie, dlatego pracownicy sami włączają się w działania, osobiście realizują zaplanowane przez siebie projekty.

Stanisława Wojnicki, dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami Kredyt Banku:

– Wolontariat pracowniczy otwiera zarówno przed firmą, jak i przed pracownikami nowe możliwości. To dla firmy świetny sposób na dobroczynność – poza wsparciem finansowym czy rzeczowym, udostępniamy czas i umiejętności naszych pracowników. Wolontariat pomaga zmienić perspektywę patrzenia na firmę przez otoczenie zewnętrzne, społeczności lokalne, jak też przez samych pracowników, bo wzmacnia więzi emocjonalne z firmą, z innymi współpracownikami. Pomaga zbudować zaangażowany, zmotywowany, zintegrowany, twórczy, zdeterminowany do osiągania wspólnych celów zespół pracowników. Wolontariat daje też przestrzeń – na realizację własnych pomysłów przez pracowników, rozwój osobisty, odkrywanie nowych kompetencji, dowartościowania się, pozazawodową samorealizację, poznanie nowych ludzi. Uczy dystansu do samego siebie, empatii.

Karolina Fela, specjalista ds. PR, Sabre Polska:

– Nasze badania potwierdzają, iż pracownicy poprzez tego rodzaju akcje rozwijają umiejętności współpracy zespołowej, lepiej poznają i rozumieją problemy społeczne oraz wykorzystują swoje talenty. Dla organizacji to dodatkowa możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników przez zdobycie przez nich nowych doświadczeń, rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych, to także integracja pracowników różnych działów wokół wspólnego celu, większa motywacja, ale też budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie w naszym otoczeniu.

Monika Kulik, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Grupa Telekomunikacja Polska:

– Wolontariat od początku do końca powinien być „pracowniczy”, czyli powinien odpowiadać na potrzeby pracowników. Rolą firmy jest zachęcenie, inspiracja, wspieranie tych działań. Pierwszy krok to znalezienie w  firmie ludzi z pasją – naturalnych ambasadorów wolontariatu, społeczników. Od początku przyjęliśmy założenie, że chcemy zaoferować pracownikom program, który w kompleksowy sposób odpowie na ich oczekiwania i potrzeby, z jednej strony więc zachęcaliśmy ich do realizacji ich pasji i zainteresowań poprzez tworzenie własnych projektów wolontariackich dla społeczności lokalnych, a z drugiej strony – zapraszaliśmy ich do współtworzenia i włączenia się w programy społeczne, które prowadzi firma.

 

Opracowanie: Katarzyna Klimek – Michno, dziennikarka „Dziennika Polskiego”
Źródło: Personel i Zarządzanie, wydanie 12.2011

Autorka wpisu

106 odpowiedzi
 1. I know this website offers quality based articles or reviews and additional information, is there any other site which offers such stuff in quality?

 2. Thank you for some other wonderful article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 3. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 4. always i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.

 5. Can I just say what a relief to find somebody who truly knows what they’re talking about on the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular since you surely have the gift.

 6. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 7. My brother suggested I might like this website. He used to be totally right. This post actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 8. Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 9. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 10. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your web page.

 11. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 12. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i’m glad to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot surely will make certain to don?t put out of your mind this site and give it a look on a constant basis.

 13. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

 14. I used to be recommended this website through my cousin. I am now not positive whether this publish is written by way of him as no one else understand such specified approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!

 15. Whaqts upp ery cool website!! Guuy .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bokmark your wehsite aand tale the feecs also?
  I’m glad to seedk ouut soo many helpful info right heree inn tthe post,
  wee want work out extra ttechniques on thiks regard, thanks for sharing.

  . . . . .

 16. Vintage aair shocksSchick quattro bikini razorIiza sex party 4 torrentMaturre hiryPorrn you
  never wish yoou sawFuck trailer xxxFree amateur photls oof tthe gil newxt doorAmmetur gaysex pornEsrreme aping pusssy holeStoryline
  stripss magazinePiics oof plujs size women nudeErotic traveler tonya cooleyForced cumshot compilationPeterr griffin cosboy butt seex songHott sexx
  liive and freeKristi dijckens bikini calendarTeen relatoonship with godMan fuckimg sheep pornStatus of virgin exprdss after mergerLegs opoen soanked naked
  fatherWoder womkan bondagbe coversFree indan adult vediosLong
  whnite dickMedication tto dry upp breast milkMens gayy cath
  youu tubeVivica ffox nudesLisaa simjpson gget fuckedBriutniy
  spears sex tapeCarving feetish gide i volume zuniFims
  free pornJapp ttranny sex oon busBoy seuces mom pornVery yolung ggay teen sexThhe officee shoeolay sex videoParis hiilton nude
  sample video clipVirginn teenage pussyBikini dutta iin laraElizabeth
  berkley sxy free videoDo facial exercise rezlly
  workPrregnant women wwnting too fuckFreee hunter pic pornIn lve witrh a
  stripperUk exhibitionist sexErot makWommen orn sexy striping tube videoRedheaded dorothy wizard oof ozLicking
  her ppussy ill sshe cumsTeen coollege girls galleey sexBitches cockBdsm cducified loreli lee home sex movi Aluminum chair holding etal patio vintageHottesxt nud actresseds inn mmovies iphoneMiddget pary rentalTyson ggay pon starHarcore threessome iphoneCeelebs seex
  tapeLesbbian strap on sexx imagesX menn mystique pornBig cocked wankersWater up assTeen titan birthdayDog
  lickk paw schnauzerTazmanian devil facial tumorGayy black bodybuildersHlls feline matureTeen’s assFree blowjnob fac fuckingHarrdcore
  vamoire videosConnie neilsen devil’s adfocate nude clipSoour odopr vaginal drainageDoppler
  peniss phlto pictureLocaal aadult escorts whoresFrree nufe kelly cuocoLarge white cock
  picsUnkowiingly nudeSex frequsncy suirvey nigeriaPicture oof beautifuhl naaked
  womanGirlfrienbd sex scenesDanielle burio nudeBig ass older womanBikkini spyBreasst devcelopment illustratedFree porn crafk headAdultt movi blogspotYoutube harry pltter
  seex uncencerd versionAsian values and it’s econmic successVoyeur female masturbation videeo storiesSpedrm hottest hott girl pronBauld pusy
  aand asss matureTube8 double analMammotth gay ski weekendAdriana fancesca lima nakedRicarddo tthe stripperBible black aniome
  pornWhhat shold bottom doo sexEdge llita sex wweAyooung cnee pornoCool milf blow jobsGlass cock jewleryWonderwoman bondageHow to havce seex with tthe ggirl oon topRipley tn blonde nudeFree
  onnline manga xxxWtch breent corrigan cuch suckBest underwear too
  avvoid vagina infectionsFlattt bottom girps songBay craigslist
  east eroticLesbian fight city olorado springs benefitReally drunk omen xxxHaiury
  handsokme men nudeWomen fucking inDiffrrence
  betweeen virrgin annd extta virin olive oilTiffanhy thompson pornsetar moviesFrree erotic sexy buttPassd oout and wasted haiy videos3d virtual strup clubSoutth african mman whho pains with hhis penisTeen gllass dildoThreesome gifBlck dits iin vaginaMature strikp fightBlonde babe nude ssoles of feetEscoet
  zx2 igintijon problemsPaul content prkvider adultHot milkf high hedls clothes grayveeAsan womaan free picScottish ault blogsTravis mafte virator lyricsAdullt entertainment storesCfnnm small cock humiliation picsSadistic
  eroticaSexy feemale lesbian virginsPanty hpse pordn free moviesWhy doo girls have multiple orgasmsThhai teen ssex galleryAsuan kung fuu generation downloadsGay pride at kings dominnion 2008Olde pwople vudeo matureVulgar seex quotesTesticles pornScience ciy adult admossion priceNicole
  shertidan pornGirlfriend nuhde pictureFma manga hentaiCustomized usbb
  thujb drivesUltimate swingingClose up amareur insertion orgasmBarbara guerra nudeFemdom cene ideasDorren deleshe
  nakedFree cartoon comix mang poorn pictureGajgbang vancouver pitrt meadowsFemale
  orgvasm methodCanary islands pornStrfeaming italian nnaked newsIntroducng babie pornMture grdannies 60Fenale big titsEscort girl cannes franceGirl riding cocck tubeSeex
  pics gangAsiaqn ttennis videoTeeniefiles handjobsNuude fdmale bodxy builder modelPhoyo porno gratuite
  fejme rondeJag bikiniCrampie teren asianBottom biych vol 34Recnt sex tapesIn it mazking own teenn ther therapySexsual harrassment lawyeer seattle waFrree info offnder sexFligh 93
  cocfk pitt tapeWife sexx postedd in channel flurlHoot opder wjld ssexy
  womenXochhielt hardcore videoFibrosis off breast tissue afterAsian grocery maylandYourr wife
  is a slutPee weee shedsChain eva iin lomgoria nakedMisty and assh havingg sexGeirgia dept oof technicawl aand adul educationJenna haze
  nal vidMen getting sex from behindNahghty giirls sucking dickAdult borddeaux femaleFemdom
  chastikty captionsFirst timme ack offf storiesVintage maltese artThhe
  neww york sttate solicitor gerneral onn swme sex marriageMature middle easternCum shot inn hairBit tiys aat workMilf’s exposed lunaHugee
  dicks fucking tighjt pussyAussie sluts youngJolene blpalcok nude picsBulging penis veinAnnal blowujp porn

 17. Vifeo prison sexDobbois bikiniMeliss ordsay nudeHourr
  long ssex videosSexe penetration analBig ttits docteres ucking pantientsAbad adlt femaleRedtube handnobs nuude glmour girlsFurniture vintage wickerStraight brothers
  sex storiesYung female free maqsturbation videosBest facual cleansers for combinaion skinAsian eldctric perfrmance pump waterDeacspin brett farve penisA comic stripFemdom fistMalle celebratds nakedCg
  porn videosBreast caancer scxreening costName for seslf analVintage
  hoke magazinesGr inne s oige pornBreast cancer ovarian cancer cooccurance frequencyTeens
  manhandledMy boyfrien iis a virginHow to tell the
  sex of a hamsterAqdult frwe xxxInterrazcial gandbangHoow to force
  yourdself to pissAssian gffe incall jeresey newReluctent sex videosConfess ude sceneErotic
  drinksConsolidation escort serrvice inn houstonHot white girl sex picsNaked blacxk
  girls with afrosSexy women overApeldoorn gayy netherlandsFrree picss amateur housewivesHardcore ffree galleriesFacial abse usernameSexyy girl’s bdach soccerKeith and michelle inggram homemade pornNuude aart models in minnesotaProblems wth lcck of sexBreast suction enhancerCaribbean gaay boysSexial assault lawyerNudee pictures 1920Penmis enlkargement yohimbine monicas sneakers Vintage inn pubPhonne sexx for
  freeFrree nude carrje underwood picsFeceral boob inspectorsStrip slin bottleRabbiot teenRussian amateur blow jobBigg dicck uup thhe
  assFemape escort crpus christiInternrt poren star tubeFreepornn
  fuck videosWillie aamees nakedHow too ddo
  cock andd bll tortureEbony gang bang partyGarbage duum pornInflation stories revenge vaginaVaggina contortionDeepp
  throat u-tube pornRednead diildo sexLatjna
  lesbiazn pussy eatingWhere tthe fuk was i atBmx
  xxxx vidWomasn looking at big ude cocksClotes rotic eather ssensual
  sexy tught womensFrree stgar trek poorn moviesBrazil
  women volkleyball sexyMariah carey completky
  nakedCouple naked photoMature porche fotoNeew york escort outcallTwo women nue togetherCum on fruitDempsey nakedWorkds largest orgiesJoyrney
  transsexualMusic concerts foor teens iin detentionSexxy blnde gijrl with weak eyesSwingers cduise
  packageNeko hentawi gayReal sex hbo porncopiaAnus during orgasmSexy captife girlsCollege girls amateur picsFree dss
  jjustice league hentaiLifee expectancy with addult shodt bowelTeen bondage forcePager
  sex toyDecapitated teen att sixx flagsHairy armpoit lickersAsian inspired designsFreee gay redhwad pornCnnn gary news report september
  stromber teen wjwsTeen girls uggsVermont adult daay regsFreee sexy walpaper downloadOlld with young lesbianG strijng wicke weasel bikiniPlexiglass pool bottom with
  shrks belowInteractive sex courttney cummz torrentFreee text messages for virgin pay as yoou ggo
  mobilesAlll tthe best adjlt moviesMom licks sons ass tube videosFucking a hole anyPictures
  off tthe penis tied upCelebreity fake nude
  photoPretty sheales videoTeen suicide dekalb county ga hotlineNofel wiked pleasureOrgasm giel arcade gamePorn archives 1998My vaginalCuthbert eliha fuckingSexy mvies scencesBrezst weight tortureAnal lovemakingAuntt judy mwture videoChlooroformed
  asiansMature voyeujr sex outdoorMegaupload adult mp4 links forumsFreee orn wiuth
  wet juicy buttsBlack wome orgasmsKatrina kaqif fake assCosppay hentai 2010 jelsoft entrprises ltdWinows 98 thumb driive titaniumNuude
  picturs of vanessa hudgensTall skinny teenn stockingsHoot gaay nude menTrawcy camilla johns nuide scene10 iin cockBehhavior evolution factor human intelligende intelligence linhkage sex
  xGory hole deeepthroat tubesNorthapton mma buyer of vintage clothingRough lesbbian fetisxh sexCum onn
  hher ass videoArkansas sexx offender regfistry requirementsDental stripsVirginn mobike broadband starter packBig brother
  nobbbys dickBranhdon manilow bottomsEnfless sesxy
  girlsMariah milanbo sey picturesRough vintage sexDialer cumMassive natural boobs tvJakke mabia pornDummp video ffee ten sexI fucked
  a niggerRobin’s egg bluee rlund latex balloonVeronia hustler january 1990 centerfoldVintage
  anatokmy illusrations penisGirls whoo swallow cock balols deepHinbdu sexy auntiesBevers shaved
  geo citiesManhhatan kanas sex storeSex storeies prom niteKorea naked
  news uncensoredFree nakeed celebrfity fakesSeex traileers
  sample movieGalerie phito see amateur libertin exhibDriving
  iinstructor pornKamawsutra hard core ssex videoMatuee men and very
  youyng boysBreaast reducion befor&afterSexy tamannaCanandaitua
  milfAnal hemorageWhat iis firstt degree sesxual assaultChubyy seex
  clipsSexs clubs lynnwod washingtonErotica fiction lesbianSleewp assat
  sexAmerican aasian deense education legalMissisippi asian massageChubnby bruenette poprn galleriesBlack puszsy ukChrrry poppens interracioal creampieBreast bandoleerFree
  blaxk cut movieTitts annd cockYellkw page adultIndia threesomeWikipedia naed eyss fuel for thee fireBreast scannerStrip
  clothingPreetty cum slut girlCherry pornoGaay anzl sex xxxBreast duoo electgronic iq isis pup tm twinAdult mermaidd pzper dollsAbsolutrly fee xxxx rated movies

 18. Heey there this is kiunda oof off topi bbut I was wonddering if blogs usee WYSIWYG ediutors or iif you havee tto manually code with HTML.
  I’m starting a bblog soon butt hafe no codibg expertise so I wannted to get
  advice from spmeone with experience. Any help would bbe greatly appreciated!

 19. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal site.

 20. SLewisTub

  Cialis 20 Mg Precio Farmacia Guadalajara
  Excuse for that I interfere … here recently. But this theme is very close to me. I can help with the answer.
  Cialis 5 mg prezzo cialis prezzo cialis 5 mg prezzo

 21. SOLaneBoP

  Aviator Spribe казино отзывы
  It is exact
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

  Попробуйте свою удачу с автоматом Aviator Spribe казино играть по стратегии уже сегодня!
  Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
  Основные особенности Aviator краш игры:
  1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
  2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
  3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
  Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
  Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
  Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
  В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
  Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
  Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
  Aviator – играй, сражайся, побеждай!
  Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
  Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
  Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
  Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
  Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

Dodaj komentarz