Coraz więcej pracowników biznesu angażuje się w wolontariat pod parasolem swojego pracodawcy. Po woli zanika stereotyp, że pomaganie to naiwne, czy bezinteresowne niesienie pomocy, przede wszystkim cierpiącym, ciężko chorym. Ludzie coraz częściej w wolontariacie odpowiadają na swoje potrzeby i pragnienia, świadomie angażując się społecznie, podejmując dialog i współpracę zarówno ze sobą, jak i z beneficjentami pomocy. Zwłaszcza, że beneficjenci ci są nie tylko w obszarze pomocy społecznej i zdrowia (choć to ważna tzw. studnia potrzeb bez dna), ale i kultury, ekologii czy edukacji. Trudno o lepsze, bo świadome postawy prospołeczne, oparte o zasadę win-win, czyli.. dla każdego coś dobrego.

Polski biznes również świadomie dojrzewa do tego, że do rozwoju przedsiębiorstwa nie wystarczą efekty finansowe. Równie ważna jest dbałość o ludzi, ich pasje, wartości, kompetencje. Wolontariat pracowniczy to sposób dla pracodawców na wsparcie samorealizacji swoich pracowników, zdobywanie umiejętności społecznych, dzielenie się wiedzą, pasją i doświadczeniem, urzeczywistnienie wartości, a przez to efektywne zarządzanie zespołem, umacnianie wizerunku dobrego pracodawcy, realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Tylko wtedy sposób ten jest efektywny i satysfakcjonujący, jeśli pracownik może, a nie musi w nim uczestniczyć.

Wolontariat sprzyja rozwojowi osobowości, zdobywaniu nowych doświadczeń i zapominaniu o codziennych problemach, a szczególnie przedefiniowaniu ich na wyzwania. To szansa dla Ciebie, jeśli poszukujesz kontaktu z ludźmi, chcesz odbudować zaufanie do siebie, odpocząć od zgiełku i komputera. Wolontariat to wspólne działanie w słusznej sprawie, to także przełamywanie barier i stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością, uzależnieniami. Tak wiele można zmienić również w swojej głowie, w kontakcie ze światem w sytuacjach pomagania.

Każdy z nas może być aktywnym zawodowo wolontariuszem. Bez znaczenia jest wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, stan zdrowia, poglądy polityczne czy zajmowane stanowisko. Wolontariuszem może być każdy, choć nie wszędzie – ze względu na oczekiwania beneficjentów, własne możliwości, zainteresowania czy chęci.
W powszechnym przekonaniu wolontariusz to człowiek o wielkim sercu, który kosztem wolnego czasu, za własne pieniądze pomaga potrzebującym. Też chcielibyśmy być tacy, ale przecież „mamy tyle spraw na głowie”. Pamiętajmy jednak, że możemy pomagać innym także w czasie pracy lub/i inwestując w autorskie projekty pieniądze firmy, przy poparciu współpracowników, szefa, zarządu. Wolontariat pracowniczy to dziś świadomy krok w dobrym stylu i w dobrym kierunku odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej firmy. To nowy sposób na dobroczynność zaangażowaną i zintegrowaną.
W świecie, w którym dominuje konsumpcja, wolontariat jest szansą na odzyskanie czy zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Zaangażowanie firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego daje obopólne korzyści. Wolontariusze mogą w praktyce osiągnąć satysfakcję, weryfikację życiowych wartości i przekonań, inspirację, osobisty rozwój; mogą odreagowywać stresy zawodowe i przełamywać negatywne stereotypy. Firma wzmacnia swój wizerunek, buduje relacje ze swoimi klientami, ale też pracownikami jako wiarygodny, uczciwy i pożądany usługodawca czy pracodawca.

Autorka wpisu

1 odpowiedź

Dodaj komentarz