Wolontariusze biznesu stanowią w firmie żyzny grunt dla wzrostu środowiska ciekawości intelektualnej, pasji tworzenia innowacyjnych rozwiązań, czy nawet umiłowania skrupulatnych i nieco przyziemnych codziennych czynności.

Pracownicy po takich doświadczeniach prospołecznych lepiej rozumieją  w procesie podejmowania decyzji znaczenie różnorodnych opinii, chętniej proszą innych o pomoc i udzielają wsparcia. Poznawanie innych punktów widzenia wpływa natomiast na jakość decyzji pod warunkiem, że pracodawca ma skłonność do długoterminowych inwestycji.

Barierę wzrostu stanowi oczekiwanie natychmiastowych wyników. Korzyści związane z różnymi punktami widzenia tracą wówczas na wartości. Współpraca podczas podejmowania decyzji nie polega przecież na wydłużeniu tego procesu, ale na uczciwości.

Jeśli poszukujesz zaangażowania innych w sprawy ważne, odpowiedz na następujące pytania:

•  Czy mam w zespole ludzi aktywnych społecznie?
•  Czy znamy cele i możliwości oraz wsparcie pracodawcy w rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmie?
•  Czy członkowie zespołu mogą liczyć na wsparcie przełożonych w sytuacji pomagania?
•  Czy członkowie zespołu czują się bezpiecznie nie podejmując wolontariackich inicjatyw?
•  Czy członkowie zespołu są przygotowani do udzielania się społecznie?
•  Czy moim celem jest otwarta komunikacja i inspiracja innych do wolontariatu, czy zaliczenie kolejnego zadania?

Współpraca w wolontariacie nie tylko prowadzi do podejmowania bardziej merytorycznych służbowych decyzji, umożliwiających firmie osiąganie lepszych wyników, ale także wzmacnia relacje, buduje sojusze, angażuje ambasadorów, rozwija nas społecznie.

 

Autorka wpisu

Dodaj komentarz