Bardzo mi miło…

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło 07.03.2013 Listę Kobiet Polskiego CSR-u. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 50 kobiet, które znalazły się w zestawieniu to ekspertki, menedżerki i prezeski na co dzień związane z tematem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane liderki poprzez prowadzone działania i inicjatywy mają realny wpływ na rozwój tematu społecznej odpowiedzialności w Polsce. Warto nadmienić, że jest to tylko część kobiet, które codziennie w swojej pracy zajmują się wdrażaniem tej koncepcji w praktyce. Poprzez dodatkowe zaangażowanie i inicjatywy mają znaczący wkład w upowszechnianiu strategii biznesowej opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Na liście znalazły się menedżerki, członkinie zarządów firm, przedstawicielki organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata akademickiego.

Zobacz Listę Kobiet Polskiego CSR!

Autorka wpisu

Dodaj komentarz