O zaangażowaniu na Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia

Zmieniające się otoczenie rynkowe skłania do poszukiwania nowych metod podnoszenia jakości obsługi pacjenta, poprawy wizerunku, a zwłaszcza wzmacniania wewnętrznego potencjału tkwiącego w każdej placówce ochrony zdrowia i jej pracownikach. Po to, by szpital, przychodnia czy gabinet lekarski stały się płynnie funkcjonującymi organizmami.

PrintW dniach 22–23 września odbyła się VII edycja Forum Komunikacji i PR w Ochronie Zdrowia, w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie.
W dwudniowym programie znalazły się wykłady ekspertów i doświadczonych trenerów komunikacji w ochronie zdrowia oraz warsztaty dostosowane do oczekiwań placówek publicznych i niepublicznych oraz poziomu wiedzy uczestników (grupa początkująca i zaawansowana). Jeden z wykładów dotyczył celów placówki i zaangażowaniu pracownika, czyli wolontariatu pracowniczego jako wartości dodanej w budowaniu zaangażowania pracowników. Temat przybliżyła Izabela Dyakowska, Prezes Instytutu Wolontariatu Pracowniczego.

Wśród poruszanych tematów znalazły się się m.in.:
• komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna, promocja zdrowia,
• Public Relations i Public Affairs w nowej rzeczywistości ochrony zdrowia po wyborach parlamentarnych,
• obsługa pacjenta w modelu segmentacji i grup docelowych,
• budżetowanie działań komunikacyjnych,
• budowa kultury organizacyjnej ukierunkowanej na satysfakcję pacjenta,
• badanie doświadczeń pacjenta,
• kryzysy wizerunkowe,
• technologie informacyjno-komunikacyjne w obsłudze pacjenta,
• budowa strategii placówki ochrony zdrowia,
wolontariat pracowniczy w budowaniu zaangażowania pracowników,
• budowanie relacji z mediami.

Organizatorami wydarzenia są: Akademia Menedżera Zdrowia, czasopismo Menedżer Zdrowia oraz Wydawnictwo Termedia.

Forum przeznaczone jest co roku dla menedżerów ochrony zdrowia, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, pracowników działów administracyjnych placówek medycznych, osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki jakości i komunikacji w placówkach ochrony zdrowia, rzeczników prasowych.

Więcej: http://www.termedia.pl/
Źródło: http://www.wolontariatpracowniczy.pl/

Autorka wpisu

Dodaj komentarz