csr&sghProjekt CSR@SGH powstał z inicjatywy studentów najlepszej ekonomicznej uczelni w Polsce zainteresowanych tematyką społecznie odpowiedzialnego biznesu. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wśród studentów idei CSR i wynikających z niej korzyści oraz podkreślenie wzrastającej roli zrównoważonego rozwoju. Instytut Wolontariatu Pracowniczego jest promotorem takich dobrych praktyk!

Projekt CSR&SGH został zrealizowany w Szkole Głównej Handlowej 12. maja 2014 r. Pierwsza część tego przedsięwzięcia odbyła się w Auli Spadochronowej, gdzie partnerzy projektu zademonstrujowali nam społecznie odpowiedzialne działania – przedstawiąc przykłady postępowania w pracy i w życiu codziennym w myśl promowanych zasad. Studenci mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z ich działalnością na rzecz CSR. Taki bezpośredni kontakt nie tylko zapewnia lepszą znajomość, ale pozwala także rozwiać wiele wątpliwości, które często związane są z tematyką CSR.

Podczas drugiej, merytorycznej części miały miejsce warsztaty oraz panel dyskusyjny. Warsztaty skierowane były zarówno do studentów, którzy z koncepcją CSR spotykają się po raz pierwszy, jak i do studentów, którzy chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy. Przedstawiciele firm partnerskich postarali się jak najlepiej odpowiedzieć na podstawowe pytania: Czy odpowiedzialny społecznie biznes się opłaca? Jak szeroko ta odpowiedzialność powinna być definiowana? W panelu wzięło udział praktycy CSR, co umożliwiło poznanie opinii specjalistów m.in. na temat wpływu nowoczesnych technologii na dzisiejszy CSR.

W interesie studentów uczelni ekonomicznej leży poznanie strategii polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, które w efektywny sposób wykorzystują zrównoważony rozwój, otwarcie na dialog z interesariuszami oraz partnerski model współpracy, promując siebie jako pracodawcę. Projekt CSR@SGH oferował uczestnikom tę niepowtarzalną okazję, żeby zapoznać się z tematyką CSR zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Gratulujemy!

Więcej>>>

Autorka wpisu

Dodaj komentarz