W dniu 26 stycznia 2011, podczas spotkania Stowarzyszenia Kraków PR pod nazwą “Społeczna odpowiedzialność organizacji: filantropia czy filozofia?” udzieliłam rekomendacji wolontariatu pracowniczego jako najistotniejszego trendu w  zakresie CSR w 2012 roku. Była to okoliczność dzielenia się przez uczestników krakowskiego wydarzenia ciekawymi case studies, raportami i wnioskami na temat tego, czy CSR ogranicza się jedynie do filantropii, czy też powoli staje się filozofią biznesu i organizacji.

Najistotniejszym trendem CSR w Polsce na rok 2012 uważam rozwój wolontariatu pracowniczego jako integralnego elementu polityki CSR przedsiębiorców powiązanego w sposób wyważony i transparentny z filozofią działów HR. Odpowiedzialni społecznie przedsiębiorcy nie upatrują bezpośrednio poklasku za swoje społeczne zaangażowanie, ale czynią wysiłki, aby stworzyć swoim pracownikom najlepszą przestrzeń do osobistego i zawodowego rozwoju w trosce o innych. Wartości, jakie temu towarzyszą to dobrowolność w podejmowaniu takiej inicjatywy, zaufanie co do wyborów i “inwestowania” dóbr firmy przez pracowników, otwartość na (innych) ludzi, pasja tworzenia (bo kropla drąży skałę). To wielkie wyzwanie dla pracodawców uczynić z wolontariatu szansę, a nie powinność i narzędzie marketingowe. To tajemnica budowania z pracownikami i otoczeniem dialogu, partnerstwa, partycypacji społecznej, kultury wysokiej.

Izabela Dyakowska, ekspert wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania pracodawców

Więcej informacji: http://www.krakowpr.pl/ , http://vimeo.com/35970440

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności