Bezpośrednie rozmowy w wolontariacie, a tym bardziej w biznesie  wpływają na jakość efektów, które zamierzamy osiągnąć. Wolontariat w biznesie jest z całą pewnością “narzędziem” liftingującym komunikację międzyludzką, a tym samym przekłada się długofalowo na kluczowe obszary zarządzania ludźmi i tym samym firmą.

Organizacje dążące do stworzenia kultury szczerości coraz częściej uruchamiają programy wolontariackie z udziałem swoich pracowników. Są one przygotowane do poparcia swoich aspiracji szczerymi relacjami, a dokładnie autentyczną i otwartą komunikacją. Wolontariat jest doskonałym i naturalnym treningiem takich kompetencji. Jest dzisiaj nieunikniony na drodze do podstawowych wartości, do szczerości. Jeśli natomiast pracownicy angażujący się w wolontariat podejmują się go deklaratywnie, a w praktyce mają z nim niewiele wspólnego, znaczy to najczęściej, że podobnie wygląda ich praca. Można im wówczas polecić refleksję nad swoim stanowiskiem, miejscem pracy, zakresem obowiązków..

Szczerość stanowi podstawę transparentności, zwłaszcza w korporacji. Jest to możliwe wówczas, kiedy pracownicy znają cele wolontariatu pod parasolem firmy i rozumieją swoją rolę w ich osiąganiu. To stanowi podstawę wzrostu ich zaangażowania. Jeśli kierownictwo podejmuj decyzje co do uruchomienia u siebie programu wolontariatu pracowniczego, zachowuje się szczerze i bezpośrednio, ludzie uczą się zaufania. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, jeśli za deklaracjami idzie zaangażowanie w sprawy, które komunikuje się jako ważne w tym zakresie. Wyznaczanie wyraźnego kierunku, wyjaśnianie zamiarów i motywacji do podejmowanych działań pozwala pracownikom szybciej i lepiej włączać się w nurt wolontariatu.

Co ciekawe, dzisiaj już nie organizacje, ale konkretne osoby – eksperci, a tym samym pasjonaci stanowią rekomendację dla działań biznesu. I nie są to ludzie wyłącznie opierający się na wiedzy, władzy, czy zainteresowaniach, ale są to ludzie przede wszystkim budzący zaufanie, szacunek i ciekawość. To oni zaczynają informować w firmie pracowników o bieżącej sytuacji i przygotowują pracowników do wolontariatu, przekazując im zasoby i narzędzia, by mogli oni pomyślnie podjąć wolontariackie wyzwanie. Są autentyczni i wierzą w to, co robią. A to podstawa szczerości.

Co mówisz, tym jesteś!

Autorka wpisu

Dodaj komentarz