KOMPETENCJE Z PASJĄ

 

Oto najbardziej zajmujące obszary mojej zawodowej aktywności:

piórem i atramnetemPiórem i atramentem

Czasem piszę do branżowych czasopism, biuletynów wewnętrznych i dzielę się wiedzą z zakresu wolontariatu, wolontariatu pracowniczego, kompetencji społecznych, społecznego zaangażowania, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), czy pracodawców oraz przywództwa, kultury organizacyjnej, komunikacji korporacyjne, employer brandingu, dobrej marki. Opisuję, komentuję, krytykuję, wątpię, pytam, inspiruję, polecam…

Wspieram również bezpośrednio komunikację wolontariatu pracowniczego i programów społecznych w biznesie, w instytucjach publicznych i w organizacjach pozarządowych – na każdym etapie, by uwiarygodnić temat, nadawać znaczenie, łamać stereotypy i uprzedzenia, dotrzeć do potrzeb i zasobów, inspirować, podejmować trudne tematy.

[totop]

wystąpienia publiczneWystąpienia publiczne, wykłady, szkolenia

Prowadzę wykłady i szkolenia w ramach współpracy z prestiżowymi uczelniami wyższymi oraz społecznie odpowiedzialnymi pracodawcami na terenie całej Polski, na których dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem, filozofią dot. wolontariatu, wolontariatu pracowniczego, społecznego zaangażowania, CSR oraz kompetencji społecznych, dialogu i partycypacji społecznej.

Uczestniczę w coraz bardziej popularnych spotkaniach motywacyjnych, inspirujących zarówno stałych pracowników, jak i nowo-zatrudnionych, czy stażystów do społecznego zaangażowania pod parasolem swojego pracodawcy. Wspomagam i przygotowuję również beneficjentów do współpracy ze środowiskiem biznesu, do realizacji projektów społecznych, wolontariackich, akcji, eventów, wydarzeń celebrujących sukcesy, grup dyskusyjnych, czy klubów tematycznych.

[totop]

stymulator zarządzania projektamiZarządzanie projektami i programami społecznymi

Zwykle jako Partner działów HR i komunikacji korporacyjnej w biznesie oraz fundacji korporacyjnych, a coraz częściej konsultant organizacji pozarządowych, projektuję modele przedsięwzięć społecznych i kompleksowo je współrealizuję – a szczególnie, ulubione przeze mnie, programy wolontariatu pracowniczego. Moja praca polega na współtworzeniu razem z innymi przedsięwzięć ważnych społecznie dla firm, pracodawców, pracowników i ich otoczenia. To angażowanie pracowników w przedsięwzięcie zarówno na etapie diagnozowania potrzeb i zasobów, jak i na etapie planowania, edukacji i komunikacji, jak również w sytuacjach pomagania osób, podczas aktywności społecznej grup i zespołów pracowników, w momentach wydarzeń towarzyszących, podsumowujących, celebrujących sukcesy, po samą ewaluację i wreszcie raportowanie. Towarzyszę wówczas pracownikom, liderom, menedżerom w poznawaniu środowiska organizacji pozarządowych, w podejmowaniu wyzwań społecznych, w realizacji swoich celów osobistych i zawodowych, w podnoszeniu kompetencji społecznych. To sztuka podążania za ludźmi, liftingu wartości, budownia kapitału społecznego.

[totop]

mentoring2Mentoring dla dobrych ludzi, dla mądrych organizacji

Coraz częściej pomagam moim Klientom (pracodawcom, przedsiębiorcom, menedżerom, osobom publicznym) w budowaniu ich profilu i historii społecznie odpowiedzialnych i bezpośrednio zaangażowanych w sprawy ważne społecznie. Głęboko wierzę, że dobry CSR to dobry wolontariat pracowniczy począwszy od strategii CSR firmy, planu jej komunikacji, jak i w działaniu ludzi, którzy ją współtworzą.

Zwykle potrzebna jest iskra i lekki podmuch ciekawości, inspiracji i odwagi, aby uruchamiać i rozwijać świadomość i aktywność społeczną. Są też tacy, którzy potrzebują bieżącego wsparcia strategicznego, również wiarygodnej bo autentycznej komunikacji, a także rekomendacji w oczach swoich pracowników i otoczenia. Dzwoń, o wszystkim pisz śmiało.

[totop]

budowanie relacjiBudowanie relacji, integracja

Wspieram również bezpośrednio środowisko liderów wolontariatu pracowniczego i programów społecznych w biznesie, w instytucjach publicznych i w organizacjach pozarządowych – na każdym etapie, by tworzyć sieć znajomych i życzliwych sobie ludzi wrażliwych, świadomych i aktywnych społecznie. Uczestniczę w formalnych i nieformalnych spotkaniach, wydarzeniach wewnętrznych pracodawców i pracowników, w eventach komunikacyjnych i integrujących społeczność wokół wartości i pomagania.

Inicjuję, współprowadzę i organizuję z moimi współpracownikami autorskie cykle spotkań tematycznych, ważnych w liftingu wartości w firmie i jej kultury organizacyjnej. Polecam.

[totop]

WPiCSREkspert w kapitułach

Wspieram również pozarządowych i biznesowych organizatorów konkursów, gdzie wolontariat, społeczne zaangażowanie i CSR są dostrzegane, stanowią kryterium ocen, są honorowane i cenione. Najczęściej są to konkursy prestiżowe, wizerunkowe oraz grantowe. To funkcja niezwykle odpowiedzialna i wymagająca, pełniona przeze mnie pro bono na rzecz organizacji pozarządowych, wyłączając fundacje korporacyjne, biznes.

 

[totop]

karta-blog_208_1Rekomendacje

Promuję i rekomenduję to, co dobre zarówno społecznie  jak i komercyjnie, bezpośrednio czy pośrednio –  w mediach korporacyjnych, branżowych, w internecie, w tym na moich stronach www. Masz coś ciekawego?

 

 

[totop]

 kubek-blog-smak-150Autorskie gadżety

Proponuję moje autorskie gadżety na każdą okazję i bez specjalnego powodu.
Bo najważniejsza jest wspólna pasja, łączenie przyjemnego z pożytecznym:).

 

 

[totop]

logo_bGOOD Consulting_miniMasz inny pomysł? Napisz!

Propagujmy razem społeczne zaangażowanie, z pasją! Nie trać czasu. Nie czekaj. Tymczasem!

 

 

 

[totop]

  •     REKLAMA Z REKOMENDACJĄ

Dodaj Twoją komercyjną lub społeczną reklamę. Wyślij propozycję.
Reklama w dowolnym miejscu serwisu to rekomendacja autorki bloga.

[pix_columns]
[col_two]


[/col_two]
[col_two last=”true”]


[/col_two]
[/pix_columns]

[totop]

[pix_box icon=”quotes” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]Wolontariat pracowniczy & CSR – profesjonalnie, z pasją![/pix_box]

[totop]