Wejście działu HR w rolę sprzymierzeńca wolontariatu pracowniczego w firmie oznacza, że następuje przeorientowanie polityki firmy – wolontariat coraz częściej służy budowaniu relacji wewnątrz organizacji, a nie uzyskaniu efektu PR w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w jej otoczeniu zewnętrznym. Zadania koordynatora wolontariatu w firmie nie ograniczają się już tylko do budowania głośnych i medialnych przedsięwzięć z udziałem wolontariuszy, ale może on wejść na etap bycia trenerem, ekspertem wewnętrznym, który tworzy zespół współpracowników. Dzięki temu, że wolontariat wpisany jest w strategię personalną, i dalej w strategię całej firmy, dochodzi do usprawnienia administracji i infrastruktury sprzyjającej wsparciu pracownika i jego rozwoju.

Wolontariat  to coś więcej! Wolontariat to doświadczenie, w którym osoba staje się bardziej zdolna do rozumienia swoich emocji i kierowania swoim zachowaniem, dokonuje wyborów zgodnych ze swoimi potrzebami, z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego oraz uczy się podejmować odpowiedzialność za siebie i swoje życie nie pod presją powinności, lecz z wolnego wyboru. To trening asertywności, bycia bardziej świadomym siebie w stałym kontakcie ze swoimi potrzebami, uczuciami, intuicją. Praca podczas realizacji projektów wolontariackich skupia się wokół umiejętności społecznych, m.in. takich jak: zaufanie i sposób jego budowania między ludźmi; komunikacja, a zwłaszcza udzielanie informacji zwrotnej; autoprezentacja; podział ról, tworzenie się struktur w zespole; przywództwo lidera; spontaniczność i zaufanie do siebie i innych. Projekty wolontariatu pracowniczego, podobnie jak treningi team building, są oparte na atrakcyjnej dla uczestników metodzie, jaką jest nauka przez doświadczenie. Obcowanie z innymi ludźmi i organizacjami społecznymi wzmaga kreatywność i otwartość oraz sprzyja lepszemu samopoczuciu uczestników, koncentruje się na szeroko rozumianych relacjach i interakcjach między członkami zespołu. Atrakcyjny kontekst sytuacyjny projektów stwarza możliwość swobodnej, twórczej budowy pomostu pomiędzy doświadczeniami społecznymi a życiem firmowym. Wolontariusze dążą do tego, by świadomie podejmować zadania oraz przyczyniać się do powodzenia całych projektów, ponieważ można w ten sposób kreować strategię własnego rozwoju. Również jednostka ma potrzeby, których zaspokojenie wpływa na jej efektywność i prawidłowy rozwój. Potrzeby te dotyczą klarowności celów, określenia ról, relacji międzyludzkich. Wolontariat pracowniczy jest efektywnym narzędziem budowania zespołu w długofalowej perspektywie. Ten swoisty trening daje poczucie satysfakcji i spełnienia oraz umożliwiająca identyfikację z grupą przez wspólne cele i zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu.

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności