Wolontariat pracowniczy to długofalowy program wewnętrzny odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, który coraz częściej stanowi integralny i ważny element planu czy strategii CSR. Propaguje idee społecznego zaangażowania, w sposób etyczny i adekwatny do możliwości i potrzeb pracowników oraz beneficjentów. Umożliwia społeczne zaangażowanie swoim pracownikom i kompleksowo wspiera ich oraz ich bliskich w dobrowolnym i świadomym świadczeniu wolontariatu na rzecz i w partnerstwie z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi. Przedkłada ponad wyniki ilościowe, korzyści jakościowe tego typu przedsięwzięcia dla społecznego, organizacyjnego i osobistego dobra jego uczestników. Do szczególnych korzyści jakościowych należą m.in.: rozwój kompetencji, kształtowanie postaw prospołecznych wśród swoich pracowników oraz współpracy, poprawa wartości i kultury organizacyjnej w praktyce, bezpośrednia, życzliwa komunikacja w zespołach, rozwój zainteresowań i pasji, transfer wiedzy i doświadczeń, innowacyjność, poczucie sprawstwa, wzajemne zaufanie, odkrycie nowej generacji talentów i liderów (…).

 

 

 

Autorka wpisu

W mediach

Moje aktywności