Wsparcie wolontariatu dla partnerskich organizacji Fundacji Wspólna Droga


W związku z realizacją projektu „Wspólna Droga – wspólny cel” podjęliśmy współpracę z Fundacją Wspólna Droga w Warszawie w zakresie opracowania i przeprowadzenia autorskich szkoleń z organizacji wolontariatu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Są to organizacje partnerskie Wspólnej Drogi pracujące z osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi.  Zajęcia odbyły się na przełomie wrzesień – paździenik 2011 roku, w siedzibie Fundacji przy ul. Kinowej w Warszawie.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu finansowanego przez Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) „Wspólna Droga – Wspólny Cel”. W wyniku szkolenia uczestnicy mogli sporządzić plan rozwoju wolontariatu w swoich organizacjach stawiając przed sobą ważne wolontariackie wyzwania.

Fundacja Wspólna Droga ma długoletnie doświadczenie współpracy z wolontariuszami,  jak i w koordynowaniu wolontariatu biznesowego, szczególnie wśród pracowników firm wspierających organizacje partnerskie.

Więcej: www.wspolnadroga.pl

Autorka wpisu


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/fiwp/public_html/bgood2/wp-content/themes/themeforest-16869357-infinite-responsive-multipurpose-wordpress-theme-wordpress-theme/infinite/comments.php on line 60

Dodaj komentarz