Tag

przedsiębiorczość społeczna

O dobrych praktykach w Projekcie CSR & SGH

Projekt CSR@SGH powstał z inicjatywy studentów najlepszej ekonomicznej uczelni w Polsce zainteresowanych tematyką społecznie odpowiedzialnego biznesu. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wśród studentów idei CSR i wynikających z niej korzyści oraz podkreślenie wzrastającej roli zrównoważonego rozwoju. Instytut Wolontariatu Pracowniczego jest promotorem takich dobrych praktyk! Projekt CSR&SGH został zrealizowany w Szkole Głównej Handlowej 12. maja 2014 […]

Niekonferencja. Zmienia się!

Każdy z nas podskórnie czuje, że zachodzą wielkie zmiany, a jeszcze większe są tuż za rogiem. Na czym jednak polegają te zmiany? Czego dotyczą? Do czego nas prowadzą? Jak się w nich odnaleźć? Jaką przyszłość chcemy tworzyć? Niekonferencja Zmienia Się! skupia liderów zmian i innowatorów, którzy odpowiedzą na te jak i wiele innych pytań. Sieć […]

Ekspert Konkursu „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu” Pracodawców RP

Rekomendujemy Liderów Odpowiedzialnego Biznesu w tegorocznym  konkursie pod banderą Pracodawców RP.  W kolejnej edycji konkursu Izabela Dyakowska, jako członek Rady Ekspertów ocenia bystrym okiem zgłoszenia do konkursu, w którym biorą udział ambitne i odpowiedzialne społecznie firmy mające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie Polski. W gronie Ekspertów zasiadają również przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego […]

Wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

W roku 2013 Izabela Dyakowska, ekspert wolontariatu pracowniczego, społecznego zaangażowania & CSR jest wykładowcą na studiach podyplomowych Employer Branding na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Tematem warsztatów jest CSR – jak być firmą odpowiedzialną społecznie. Celem studiów jest wykształcenie ekspertów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, […]

Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie organizuje studia podyplomowe „Efektywna komunikacja w biznesie”, których celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji w biznesie. Przedmiot: „Corporate Social Responsibility w komunikacji biznesowej” wykłada Izabela Dyakowska, ekspertka wolontariatu pracowniczego & CSR. Pozostałe przedmioty to: Event Marketing, Komunikacja managerska, Komunikacja w biznesie, Narzędzia budowania społeczności internetowych, Negocjacje handlowe, Prezentacja i wystąpienia […]